Jan Jambon voelt zich niet aangesproken door Wintermanifest
Jan Jambon.  Foto:  BELGA

Vlaams minister-president Jan Jambon las ‘aandachtig’ het Wintermanifest; maar voelt zich niet aangesproken. Hij belooft een evaluatie van het gevoerde coronabeleid een roept het Vlaams Parlement op om te debatteren over de verplichte vaccinatie en het CST.

In de commissie Algemeen Beleid werd Jan Jambon (N-VA) vanmiddag gevraagd naar zijn indruk over het Wintermanifest. Een rist wetenschappers publiceerde begin dit jaar een kritische nota waarin de balans werd gemaakt van het gevoerde coronabeleid en een aantal voorstellen werd gedaan. De minister-president had de tekst ‘aandachtig gelezen’. Hij ‘begreep de bekommernis naar een meer multidisciplinaire aanpak van de epidemie’. Toch voelde de regeringsleider zich niet echt aangesproken. Voor hem blijft de federale regering de hoofdverantwoordelijke voor het beleid.

Volgens Jambon telde het Vlaamse coronabeleid steeds drie dimensies: de gevolgen op het vlak van gezondheid, de samenleving en de economie. ‘Het was de kunst om die drie in evenwicht te houden, dat lukte de ene keer beter dan de andere.’ Hij beaamde dat de ‘transparantie’ niet optimaal was en ergerde zich ook aan de talloze ‘lekken’. De regionale overheden werden betrokken bij de advisering en het beleid, maar de federale overheid hakte de knopen door. ‘Soms lag de focus te veel op het medische vlak, dan was het aan Vlaanderen om bij te sturen.’

Lieven Annemans

Hij wees daarbij op de rol van Lieven Annemans die als lid van de mental health-werkgroep van de GEES (een voorloper van de Gems) het overwicht van de virologen trachtte te doorbreken door aandacht te vragen voor de ‘leefbaarheid op de lange termijn’. Jambon bedacht de ‘geluksprofessor’ daarom met het voorzitterschap van het maatschappelijk relancecomité. Op de vraag van Maurits Vande Reyde (Open VLD) om de man te verwijderen – na een tweet waarin hij uithaalde naar het ‘handvol narcistische sociopaten’ van het coronabeleid – antwoordde Jambon ontkennend. Volgens de minister-president kon Annemans nog steeds op ‘het respect’ van de andere experten rekenen, de man had zich bovendien geëxcuseerd. Het liberale parlementslid maakt zich behoorlijk boos dat het Wintermanifest überhaupt de commissie haalde door vragen van Groen en Vlaams Belang. ‘Het verbaast me dat het geloof in de rede en de wetenschap onder vuur ligt. Dit gaat om een allegaartje dat allerlei beschuldigingen uit en doet alsof de wetenschap heeft gefaald of volmaakt is. Het zijn mensen die vinden dat ze niet gehoord zijn, of dat hun meningen zouden zijn geweerd. Dat is niet zo.’

‘Soms botsten de experten met de politici’, zo gaf Jambon toe. ‘Niet altijd werd er met alle punten rekening gehouden.’ Maar hij herinnerde aan de beslissing van het Overlegcomité van vorige vrijdag om het rapport van coronacommissaris Pedro Facon over een eventuele verplichting van de vaccinatie en het beleid rond het Covid Safe Ticket over te maken aan de regionale parlementen. Die kunnen daarover van gedachten wisselen. ‘Al zal dat debat vooral federaal gebeuren,’ voegde hij er nog aan toe.

‘Goed gedaan’

Ilse Malfroot (Vlaams Belang) hekelde de ‘slaafse manier’ waarop Jambon zich in de federale besluitvorming had ingeschreven. Lorin Parys (N-VA) kondigde een partijnota aan waarbij de Vlaams-nationalisten voorstellen om het volledige pandemiebeleid naar Vlaanderen te halen. ‘De minister-president heeft geroeid met de riemen die hij heeft,’ verdedigde hij zijn partijgenoot. Hij keek uit naar de federale hoorzittingen over de verplichte vaccinatie die morgen in de Kamer starten. ‘Het Wintermanifest draagt niet mijn volledige goedkeuring mee, maar op zijn minst is het interessant.’ De N-VA nodigde voor morgen de Gentse professor Tijl De Bie uit die de pen vasthield bij het schrijven ervan.

Jambon zei niet neen tegen een evaluatie van het Vlaamse beleid. Hij waarschuwde dat het einde van de pandemie misschien in zicht is maar dat de crisis nog niet achter de rug is. Bijgevolg leek het hem beter om nog even te wachten. ‘Lorin Parys heeft honderd procent gelijk. De verwachtingen van de Vlaamse regering lagen hoog, maar de bevoegdheden waren laag.’ De minister-president maakte zich sterk dat ‘we het goed hebben gedaan’ op die punten waar Vlaanderen bevoegd was (testen en quarantainemaatregelen, de vaccinatiecampagne, economische steun).

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig