Veel fijn stof in de lucht: ‘Stook geen hout’
  Foto:  Rias Immink

Vanwege de slechte luchtkwaliteit roept de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de bevolking op om geen hout te stoken.

Er zit veel fijn stof in de lucht. Dat heeft volgens de VMM te maken met de weersomstandigheden. Weinig wind en temperatuurinversie (een warme luchtlaag boven koudere lucht dichter bij de grond) maken dat de luchtvervuiling blijft hangen en de fijnstofconcentraties stijgen.

‘Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, roepen we de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren’, stelt de VMM. ‘Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid. Het is in het belang van de Vlaming zelf om zijn of haar houtverbranding in te perken.’

In Vlaanderen hebben de gemiddelde fijnstofconcentraties voor PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) de drempel van 35 microgram per kubieke meter overschreden. Bij die waarde moet de bevolking worden ingelicht.

Inspanningen

De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen, waarschuwt de VMM. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kleine kinderen, ouderen, astmapatiënten en mensen met de chronische longziekte COPD, wordt aangeraden geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen. Omdat de fijnstofdeeltjes zo klein zijn, zullen ze ook het huis binnendringen.

Verwacht wordt dat de fijnstofconcentraties nog minstens 24 uur hoog zullen blijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25 microgram per kubieke meter) en Wallonië (31 microgram per kubieke meter) wordt de informatiedrempel niet overschreden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig