Welke maatregelen gelden in fase geel, oranje en rood? Zo werkt de coronabarometer
  Foto:  Sebastian Steveniers

De coronabarometer moet versoepelingen of verstrenginen in het coronabeleid voorspelbaarder en consequenter maken. Ze werkt daartoe met drie fases: rood, oranje en geel. Bekijk hieronder wat dat betekent.

De coronabarometer startte op vrijdag 28 januari in de hoogste fase, code rood. Dat wil zeggen dat er een risico op overbelasting van de zorgsector is. De lagere fases zijn code oranje (toenemende druk) en geel (onder controle). Aan elke fase zijn drempelwaarden verbonden, met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen.

De barometer is een ‘beslissingsinstrument’, aldus premier De Croo. De maatregelen zijn niet in steen gebeiteld en worden finaal opgesteld door het Overlegcomité. De barometer biedt dus een kader waarbinnen zij beslissingen nemen.

Bekijk hieronder welke maatregelen gekoppeld worden aan welke fase. Klik op de fases (geel, oranje, rood) en bekijk per domein de mogelijke maatregelen.

Welke maatregelen zijn van kracht in fase geel, oranje en rood?

Via de navigatie krijgt u een overzicht van de maatregelen per fase, en dat telkens voor drie domeinen: evenementen, horeca en vrije tijd.

Fase geel is de laagste fase van de barometer: dan is de situatie onder controle. De bezetting op intensieve zorg bedraagt minder dan 300 bedden, en er zijn minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag. Zodra een van de twee drempels overschreden wordt, gaan we naar fase oranje.

Binnen

Zo goed als geen maatregelen. Alleen gebruik van de CO2-meter is verplicht.

Buiten

Zo goed als geen maatregelen. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen.

Binnen

Zo goed als geen maatregelen: geen sluitingsuur, geen CST. Gebruik CO2-meter verplicht.

Buiten

Ook zo goed als geen maatregelen. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen.

Gaat over cultuur, jeugd, sport

Binnen

Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen, ...

Er gelden zo goed als geen maatregelen. Er moet extra aandacht zijn voor goede ventilatie.

Buiten

Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ... Geen maatregelen van toepassing.

De druk neemt toe. Er zijn tussen de 65 en 150 ziekenhuisopnames per dag, op intensieve zorg zijn tussen de 300 en 500 bedden ingenomen. Zodra één van de twee bovennormen overschreden wordt, gaan we naar fase rood.

In deze fase wordt er bij binnenactiviteiten een onderscheid gemaakt tussen evenementen met een zittend publiek, zoals in het theater, de bioscoop of bij een lezing of een zittend concert, en met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden.

Binnen

Mondmasker verplicht.

Covid Safe Ticket (CST) vanaf capaciteit van 50 toeschouwers. Bij actief publiek is er de optie om te werken met een 'snelle antigeentest', zoals die wordt afgenomen bij de apotheker.

Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven.

Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Mogelijkheid om publiek in bubbels te laten plaatsnemen.

Capaciteit wordt ingeperkt tot 60 à 90 procent, maar daar kan van afgeweken worden als de luchtkwaliteitsnorm gerespecteerd wordt

Buiten

CST vanaf capaciteit van 100 toeschouwers.

Mondmasker aangeraden, bij een actief publiek is het verplicht voor het personeel.

Luchtkwaliteit: voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de normen voor binnen.

Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Mogelijkheid om publiek in bubbels te laten plaatsnemen.

Capaciteit: plafonds mogelijk, 60-90 procent.

In deze fase wordt er een onderscheid gemaakt tussen een zittende, rustig bewegende klanten, zoals op restaurant of in een praatcafé, en actievere bezoekers, zoals bij een danscafé. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden.

Binnen

Mondmasker verplicht voor personeel.

CST overal verplicht, bij actiever publiek is bijkomend snelle antigeentest een optie.

Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.500 ppm. Als een horecazaak die overschrijdt, moet die de capaciteit verlagen om onder de drempel te kunnen blijven.

Geen sluitingsuur

Bij actief publiek wordt de capaciteit beperkt tot 60 à 80 procent, maar daar kan van afgeweken worden als de luchtkwaliteitsnorm gerespecteerd wordt.

Buiten

Mondmasker verplicht voor personeel.

CST verplicht vanaf 100 bezoekers.

Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen.

Gaat over cultuur, jeugd, sport

Binnen

Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen ...

Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen

Intensief contact indien mogelijk vermijden

CST: optie bij volwassenen, vanaf 50 personen

Overnachten kan, maar aanbevolen is om dan eerst een zelftest af te nemen.

CO2-meter aanbevolen, aandacht voor goede ventilatie en tussentijds verluchten

Capaciteit: vork van 100-200, uitzonderingen voor sport

Buiten

Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ...

Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen

Intensief contact indien mogelijk vermijden

CST: optioneel vanaf 50 personen

Tenten moeten aan minstens twee kanten open zijn. Goed verluchten.

Er is risico op overbelasting. Er liggen meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg, of er zijn meer dan 150 ziekenhuisopnames per dag.

Binnen

Alleen evenementen met een zittend publiek zijn toegelaten: het theater, de bioscoop, een lezing of een zittend concert ... Evenementen met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen, kunnen niet doorgaan. Huwelijken zijn toegestaan.

Mondmasker verplicht.

CST vanaf 50 personen.

Luchtkwaliteit: Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven.

Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Er wordt niet met bubbels gewerkt.

Plafonds in capaciteit mogelijk. 50-70 procent bezetting, afwijkingen mogelijk als de luchtkwaliteitsnormen gerespecteerd worden.

Buiten

Zowel evenementen met een zittend publiek als die met een actiever publiek zijn toegelaten.

Mondmasker verplicht.

CST vanaf 100 personen.

Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de binnenluchtnormen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden.

Crowd management verplicht, met bijvoorbeeld pijlen die de looprichting aangeven. Bij actiever publiek mogelijkheid om publiek in ‘bubbels’ te laten plaatsnemen.

Capaciteit kan ingeperkt worden tot 50 à 70 procent.

Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden.

Binnen

Alleen zaken met een zittend, rustig bewegend publiek kunnen openblijven. Danscafés en discotheken moeten dicht.

Mondmasker verplicht voor personeel en voor klanten

CST verplicht

Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.200 ppm. Als een horecazaak die overschrijdt, moet die de capaciteit verlagen om onder de drempel te kunnen blijven.

Maximaal 6 mensen aan tafel, aan de toog zitten is verboden

Sluitingsuur: tussen 23 uur en 1 uur (nu: sluitingsuur 24 uur)

Buiten (bv. Terrassen of buitenfeest)

Mondmasker verplicht voor personeel en voor klanten

CST verplicht vanaf 100 personen

Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden de binnenluchtnormen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden.

Bij rustiger publiek, zoals voor de terrassen, is rechtstaand consumeren niet toegestaan. Bij feesten is crowd management verplicht.

Staand iets consumeren (vb aan de toog) is verboden

Sluitingsuur: 23 uur of 1 uur (nu: sluitingsuur 24 uur)

Jeugd, sport, cultuur

Binnen

Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen, ...

Mondmaskers verplicht

Intensief contact indien mogelijk vermijden

CST: is een optie bij volwassenen, vanaf 50 personen

Overnachten kan, maar sterk aanbevolen om voordien PCR-test af te nemen, en nadien een zelftest

CO2-meter aanbevolen, ruimtes goed ventileren, tussentijds verluchten

Capaciteit: 50-100 deelnemers, met uitzonderingen voor sport

Buiten

Sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen ...

Mondmasker verplicht

Intensief contact indien mogelijk vermijden

CST: optioneel vanaf 50 personen

Tenten moeten aan minstens twee kanten open zijn. Goed verluchten.

Capaciteit: 50-200 deelnemers, uitzonderingen voor sport

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig