Cultuursector: ‘We moeten kunnen starten in code oranje’
  Foto:  rr

De cultuursector kijkt reikhalzend uit naar de coronabarometer en of die vandaag op het Overlegcomité wordt goedgekeurd.

‘De barometer is op zich een goed instrument’, zegt Leen Laconte van Overleg Kunstorganisaties (OKO), die hierover de voorbije weken intensief overlegde met de kabinetten van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘Het maakt de beslissingen transparanter en democratischer, en het belemmert gemarchandeer en willekeur achter de schermen.’

Dat er niet langer met absolute aantallen zou worden gewerkt, zoals het huidige maximum van 200 mensen in een zaal, maar met een bezetting van 50 à 60 procent (code rood) of 60 à 80 procent (code oranje) is volgens Laconte een stap vooruit. ‘Behalve in uiterst slechte omstandigheden hoeft de cultuursector nooit meer op slot. Cultuur en horeca worden eindelijk op elkaar afgestemd, zodat er geen situaties meer zijn zoals in Kunstencentrum Vooruit waar het café open mocht maar de theaterzaal niet.’

‘Het is ook goed dat de amateurkunsten en het sociaal-culturele werk, waarbij repetities tot nu verboden zijn, op gelijke voet worden behandeld. Denk aan popmuziek: wanneer ben je als muzikant amateur of professioneel? Dat onderscheid valt gewoon niet te maken.’

Wensen van de sector

Dat betekent niet dat de barometer zoals die nu voorligt aan alle wensen van de cultuursector tegemoetkomt. De Franstalige cultuurwereld schoot de barometer gisteren al af, de Vlaamse collega’s willen de beslissingen van het Overlegcomité afwachten.

Toch is er ook bij hen scepsis. ‘De drempels om te versoepelen zijn in de laatste versie van de barometer nog steeds te streng’, zegt Laconte. ‘Vanuit de cultuursector zien we het aantal IC-bedden als graadmeter: omdat die onder de drempel van 500 liggen (367, red.), moeten we kunnen starten in code oranje. Dat zou betekenen dat ook indoor concerten met een staand publiek weer kunnen.’

Maar Laconte vreest dat virologen en politici liever kiezen voor het aantal dagelijkse hospitalisaties als parameter, en omdat die boven de drempel van 150 per dag liggen er toch gestart zal worden in code rood. ‘Dat is gezien de evolutie in vaccinatiegraad, boosters, ontwikkelingen in zorg en medicatie onaanvaardbaar.’

Leren leven met het virus

Voor Laconte is het tijd om te leren leven met het virus. ‘Dit Overlegcomité komt misschien een week te vroeg, maar het ziet er voorlopig naar uit dat de coronasituatie op intensieve zorg niet verergert. Laten we dus alsjeblief het berekende risico nemen om in oranje te starten, want voor de cultuursector is de kostprijs van de vele beperkingen in code rood veel te hoog.’

Laconte ziet nog een laatste mogelijk probleem met de barometer. ‘Er schuilt een gevaar in dat, als de situatie in de toekomst alsnog verslechtert, men alleen naar deze barometer grijpt om te verstrengen en geen nieuwe beperkingen oplegt voor de andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, werk en openbaar vervoer die nu niet onder de barometer vallen. Dan dreigen we de EHBO-kist of de handrem voor een hele samenleving te worden, en dan zijn we compleet gejost.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig