Europees Parlement streng voor internetreclame
  Foto:  Getty Images/iStockphoto

Het Europees Parlement heeft donderdagnamiddag de Digital Services Act goedgekeurd. In de laatste rechte lijn werd de tekst fors verstrengd met bepalingen die gepersonaliseerde reclame inperken.

Gerichte advertenties die gebaseerd zijn op je politieke of religieuze overtuiging, ras of seksualiteit zijn in Europa straks misschien verboden. En wie minderjarig is, mag zelfs op geen enkele manier nog gepersonaliseerde reclame te zien krijgen. Ook moet het voor alle internetgebruikers gemakkelijker worden om te weigeren dat hun internetgedrag wordt gevolgd om hen op basis daarvan advertenties te tonen.

Die bepalingen zijn deze week toegevoegd aan de Digital Services Act (DSA) via amendementen. De DSA is donderdag, zoals verwacht, goedgekeurd, maar oogt dus heel wat strenger dan de oorspronkelijke versie van de Europese Commissie. Even zag het er zelfs naar uit dat gepersonaliseerde reclame haast volledig zou worden verboden, maar dat idee is uiteindelijk afgeschoten.

De Digital Services Act (DSA) bepaalt de spelregels waaraan grote internetspelers, waaronder Facebook en Google, zich in Europa de komende jaren zullen moeten houden. Zij zullen transparanter moeten zijn over (onder meer) de algoritmes die bepalen wat we wel en niet te zien krijgen op hun diensten. De DSA legt de lat ook hoger voor de moderatie van sociale media (onder meer het verwijderen van illegale berichten) en roept strenge straffen in het leven, tot 6 procent van de wereldwijde omzet.

Uitzondering

Er werden deze week meer dan honderd amendementen ingediend. Zo is ook een poging ondernomen om op de strenge moderatieregels voor sociale netwerken een uitzondering te verkrijgen voor nieuwsorganisaties. Een netwerk als Facebook zou, bijvoorbeeld, wel verplicht zijn om snel op te treden tegen haatberichten van gewone gebruikers maar zou de berichten die geplaatst zijn door mediaorganen niet zomaar kunnen weghalen. Dat amendement haalde het niet.

De tekst die donderdag werd goedgekeurd, gaat een stuk verder dan verwacht in het aan banden leggen van de grote internetbedrijven. Google reageerde door te herhalen dat het gewonnen is voor de doelstelling van de DSA om het internet veiliger te maken en te stellen dat het de gestemde tekst zal ‘analyseren om te begrijpen hoe deze onze verschillende gebruikers kan beïnvloeden’.

Meta (het bedrijf achter Facebook en Instagram) verwees donderdagavond naar de reactie van de belangengroep CCIA (die een aantal grote technologiebedrijven vertegenwoordigt). De CCIA uit in een persbericht ongerustheid over de amendementen, zonder op de details ervan in te gaan. ‘Wij hopen dat de politici tijdens de finale onderhandelingen grondig zullen kijken naar de impact die de recente amendementen zullen hebben op consumenten en bedrijven’, staat in de mededeling.

De definitieve versie van de DSA moet de komende maanden worden uitgewerkt tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement. De tekst kan dus opnieuw veranderen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig