Fanc: ‘Verlenging kernreactoren technisch nog mogelijk, maar Engie moet mee willen’
  Foto:  ISOPIX

Volgens het Fanc kunnen de jongste Belgische kernreactoren langer dan gepland in gebruik gehouden worden, maar alleen als Engie mee wil.

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft een rapport opgesteld over de verlenging van de levensduur van twee kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Op het vlak van nucleaire veiligheid kan dat volgens het Fanc, met de ‘nodige updates van de installaties’.

Maar het Fanc stelt ook voorwaarden: ‘Om alles tegen 2025 in orde te krijgen, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat de regering nog in het eerste trimester van 2022 een duidelijke beslissing neemt, maar ook dat er een globale aanpak met alle betrokken actoren wordt uitgewerkt.’

Uitbater Engie/Electrabel heeft al laten verstaan dat ze een verlenging van de reactoren niet ziet zitten.

Het Fanc benadrukt wel dat een verlenging van de Doel 4 en Tihange 3 minstens tien jaar moet beslaan. Bovendien zijn er nog andere bezorgdheden naast de veiligheid. Zo moet worden nagegaan of er wel voldoende personeel beschikbaar is om een verlenging te organiseren en tegelijkertijd ook de ontmanteling van de overige vijf centrales en de berging van het radioactief afval te organiseren, stipt het agentschap aan. Daarenboven heeft het Fanc zich in de evaluatie beperkt tot de veiligheid en de regelgeving. Op het vlak van onder meer bevoorrading en eventuele aanpassingen aan de wet op de kernuitstap is de FOD Economie bevoegd, klinkt het. Tot slot blijft de timing erg krap.

Plan A

In december bereikte de federale regering een akkoord over de aanslepende discussie over de kernuitstap. Plan A, de volledige sluiting van de kerncentrales, is het voorkeurscenario. Plan B, het alternatief om de twee jongste kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 langer in leven te houden, komt alleen in aanmerking als plan A niet lukt. Aan het Fanc werd toen een rapport gevraagd over een verlenging. Pas op 18 maart wordt beslist of plan A verloopt zoals het hoort. Tot dan kan ook plan B verder worden bestudeerd.

Hoe dan ook moet de regering op 18 maart definitief beslissen, vindt de nucleaire waakhond. ‘Als de federale regering in maart de volledige kernuitstap bevestigt, dan moet die vanaf dan als onomkeerbaar worden beschouwd.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig