Het fenomeen van de overwinsten speelt zich ook af bij zonne- en windenergie, bericht De Standaard. Volgens minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is het complex om daarop in te grijpen. ‘Ik wil mensen niet blij maken met een dode mus’, zegt ze op Radio 1.

De grootste overwinst zit bij kernenergie, maar ook bij de hernieuwbare energie zijn het ­ongeziene tijden, bericht deze krant maandagochtend. Vlaanderen betaalt bijvoorbeeld een miljard euro per jaar aan groenestroomcertificaten. Energieregulator Creg onderzoekt de woekerwinsten en neemt daarbij de hele sector onder de loep. Of een deel van de eventuele uitzonderlijke winsten kan en moet terugvloeien naar de getroffen consumenten, is een beslissing van de politiek, vindt de regulator.

‘Ik ben al anderhalf jaar bezig met het fenomeen van die oversubsidiëring van zowel zonne- als windenergie’, reageert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in De ochtend op Radio 1. Ze ondervond dat het moeilijk is om in te grijpen.

Commentaar | Kan de regering dan niets terug uit de markt halen?

‘Men heeft dat deels gebetonneerd in regelgeving. Als wij iets aanpassen, riskeren we een schadevergoeding te moeten betalen’, zegt ze. De minister wil daarom niet overhaast te werk gaan. Loze beloftes wil ze al zeker vermijden. ‘De oplossing moet juridisch sluitend zijn. Anders maken we mensen blij met een dode mus’, aldus Demir.

Btw-verlaging

De minister zegt ook de energiefactuur te bestuderen om te bekijken wat er op Vlaams niveau nog uit zou kunnen, zoals aangerekende kosten voor openbare dienstverlening. Tegelijk waarschuwt ze dat mensen dat niet meteen in hun portefeuille zullen voelen. Ze pleit ervoor om structureler te werk te gaan. Daarbij kijkt ze naar het Vlaams klimaatfonds. De inkomsten die daar binnenkomen – 70 of 80 miljoen euro, aldus Demir – moeten terugstromen naar de consument, bijvoorbeeld door renovaties te ondersteunen. De minister zegt dat daar al 300 miljoen euro voor gereserveerd werd.

Over een btw-verlaging houdt de N-VA-minister zich op de vlakte. ‘Ik ga niet zeggen hoe ze het federaal moeten doen, maar als je ziet dat btw op steenkool 12 procent bedraagt en die op elektriciteit 21 procent, spreekt het voor zich dat er iets moet gebeuren’, klinkt het. ‘Wat men doet, mag wel geen effect hebben op de indexkorf en dus de lonen’, waarschuwt ze.

Europese ergernis

Voor de Europese Unie had Demir hardere woorden. ‘De Green Deal mag geen Green Steal worden.’ De minister erkent dat de gasprijzen onderhevig zijn aan de politiek van Rusland, maar ook Europa heeft de prijzen doen stijgen, zegt ze. ‘Het is een doelbewuste politiek van Europa. Men wil mensen duwen naar een andere vorm van energie’, aldus Demir. Volgens haar is het te veel en te snel. De portefeuille van de consument kan de beslissingen die voortvloeien uit de Europese Green Deal niet volgen, oppert ze. ‘Ik heb daarover een gesprek gehad met het kabinet van Frans Timmermans (Europees commissaris voor Green Deal, red.). Ook de ECB spreekt over een groene inflatie.’

Tijdens de klimaatdebatten van De Grote Shift, waarbij minister Demir verstek moest laten gaan, kaatsten de federale ministers Tinne van der Straeten (Groen) en Vincent Van Peteghem (CD&V) de bal terug naar de industrie: ‘Wij zijn ontgoocheld.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig