Een indexsprong hoeft niet voor Bouchez
  Foto:  Belga

Georges-Louis Bouchez (MR) volgt de ondernemers niet in hun roep om te morrelen aan de automatische loonindexering.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez beet zondag de spits af met zijn politieke nieuwjaarsboodschap, maar de meest opvallende uitspraak deed hij tijdens een interview op RTL-TVi. Hij wil niet dat aan de automatisch indexering van de lonen wordt geraakt. Nochtans klinkt in ondernemerskringen de roep almaar luider om een indexsprong door te voeren nu de inflatie de lonen de hoogte injaagt. ‘Als we aan de automatische indexering raken, verdwijnt ook de wet op het concurrentievermogen.’ Die zorgt ervoor dat de lonen gelijke tred houden met de buurlanden. ‘Dat is een fragiel evenwicht.’

In zijn nieuwjaarsspeech zelf trok hij van leer tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen als gevolg van corona. ‘Nochtans zit die vrijheid in het dna van de MR. Maar ze wordt te vaak in vraag gesteld. Niet alleen tijdens deze pandemie, maar ook bij de strijd tegen terrorisme, fiscale fraude of financiële misdrijven en ongetwijfeld morgen voor klimaatuitdagingen. Wij liberalen kunnen dat niet accepteren.’ De MR wil dan ook bij de institutionele hervorming dat de rechten en vrijheden steviger verankerd worden in de Grondwet.

De MR-voorzitter herhaalde ook nog eens zijn verzet tegen een kernuitstap en ook een pleidooi voor een belastingverlaging kon niet ontbreken op een liberale nieuwjaarsreceptie. Die moet onder meer helpen om ons land te herindustrialiseren. Dat moet bijdragen aan de doelstelling om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80 procent. ‘Maar ik moet toegeven dat in ongeduldig ben en soms zelfs twijfel aan de daadkracht van de sommige ministers die verondersteld worden om dat doel te bereiken.’ Daarbij kijkt hij in de eerste plaats naar PS-vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. ‘Ik wacht nog altijd op de voorstellen van de andere politieke families om dat doel te bereiken.’ En daarbij herhaalt hij nog eens dat de MR voorstander is om langdurige werklozen verplicht naar een opleiding voor een knelpuntberoep te leiden.

Ook de sociale politiek moet wat hem betreft efficiënter en rechtvaardiger. En zo komt hij op het terrein van pensioenminister Karine Lalieux (PS). ‘Wij kunnen niet langer accepteren dat wie zijn hele leven werkloos is geweest eenzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die zijn hele leven gewerkt heeft.’ Dus de zogenoemde gelijkgestelde periodes - periodes van werkloosheid die voor de pensioenberekening gelijkgesteld worden met werk - moeten dan ook verminderd worden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in