Hoe voorkomt u een gasontploffing?
Een verwarmingsinstallateur moet erkend zijn.  Foto:  BELGAIMAGE

De dodelijke explosie in Turnhout is mogelijk te wijten aan een installatiefout van een gasvuur. Uit voorzorg liet het Antwerpse parket controles uitvoeren op elf andere plaatsen in het land waar ‘nog potentieel gevaarlijke situaties’ zouden kunnen bestaan. Maar wat kunt u zelf doen?

Het belangrijkste is dat u regelmatig een keuring laat uitvoeren door een erkend technicus. Die controleert of uw installatie voldoet aan de laatste veiligheidsnormen en of uw verwarmingstoestel nog niet verouderd is. De Vlaamse overheid houdt online lijsten bij van de erkende technici per type verwarming.

Voor centrale stooktoestellen op gas heeft u een technicus voor gasvormige brandstof nodig (met uniek erkenningsnummer bestaande uit ‘GV’, gevolgd door vijf cijfers). Voor centrale verwarming op stookolie (mazout) moet u een technicus voor vloeibare brandstof raadplegen (met uniek erkenningsnummer bestaande uit ‘TV’, gevolgd door vijf cijfers). Het onderhoud is in Vlaanderen en Brussel voor gastoestellen om de twee jaar wettelijk verplicht en voor stookolietoestellen jaarlijks.

Bent u een nieuwe huurder? Dan moet u bij de verhuurder de laatste twee reiniging- en verbrandingsattesten opvragen. Als huurder bent u verplicht om het onderhoud binnen de wettelijke termijnen te laten uitvoeren en het toestel in goede en veilige staat te houden. ‘We merken soms dat mensen de ketel zelf verplaatsen’, vertelt technicus Walter Poot aan de telefoon. Hij waarschuwt ervoor dat ook de plaatsing van de ketel belangrijk is. ‘Daarom nemen we foto’s bij een controle.’ De plaatsing moet onder andere vermijden dat uitwasemingen via een raam de woning opnieuw binnendringen.

Gevaar herkennen

Toch loopt het soms mis. Een gasgeur herkent u aan een rottingsgeur. Gas is van nature geurloos, maar gasmaatschappijen voegen voor de veiligheid een geur toe. Als u die waarneemt, neemt u zo snel contact op met de brandweer, Fluvius (0800-65.065) of met het noodnummer 112. Ramen openzetten is aangeraden, maar belangrijker is dat u met het gezin de woning verlaat en op een veilige afstand de brandweer opwacht. Die zal een gasmeting uitvoeren en bepalen of er explosiegevaar is. Dat is het geval als er tussen 5 en 15 procent methaan in de lucht hangt. Zelfs het aanzetten van een lichtschakelaar kan dan genoeg zijn om de boel te doen ontploffen.

Een slechte gasinstallatie houdt nog andere gevaren in. Bij een slechte verbranding van brandstoffen kan het giftige koolstofmonoxide vrijkomen. Elk jaar eist CO-vergiftiging nog een twintigtal dodelijk slachtoffers. Koolstofmonoxide is geur-, kleur- en smaakloos, maar kunt u herkennen aan roetafzetting op de muur – bij abnormaal hoge vochtigheid en condensatie te zien in huis – en als meerdere personen gelijktijdig last hebben van klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Ook hier neemt u zo snel mogelijk contact op met de hulpdiensten en zorgt u voor ventilatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig