Spilindex in februari weer overschreden: uitkeringen en ambtenarenweddes met 2 procent omhoog

Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari opnieuw wordt overschreden. Dat blijkt uit de nieuwste vooruitzichten. Het is van 1982 geleden dat de overschrijdingen elkaar zo snel opvolgen.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van december 2021. Twee maanden later zou dat dus opnieuw het geval zijn. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april met 2 procent.

Het Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van maar liefst 5 procent, tegenover 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020. De groeivoet van de gezondheidsindex – gebruikt voor onder meer de lonen, uitkeringen en huren – zou dit jaar uitkomen op 4,9 procent.

De volgende maanden ziet de instelling de inflatie zelfs aantrekken naar meer dan 6 procent, als gevolg van de hoge en zeer volatiele energieprijzen. De inflatie die begin 2022 wordt verwacht is ‘ongezien sinds 1984’, aldus het Planbureau.

In augustus 2021 was er ook al een overschrijding van de spilindex. Dat komt er dus op neer dat op 7 maanden tijd de spilindex driemaal werd overschreden, en de uitkeringen en ambtenarenweddes dus ook drie keer stegen.

Privésector

Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer jaarlijks.

Voor het PC 200 (goed voor 400.000 bedienden) gaat het om een verhoging met 3,58 procent, de hoogste indexering in ­tien jaar. Ook in de horeca (+3,22 procent voor 140.000 werknemers), voeding ­(+3,22 procent voor 90.000 werknemers), handel in voedingswaren (+3,58 procent voor 33.000 werknemers) en de landbouw (+3,22 procent voor 35.000 werknemers) stijgen de lonen. In totaal gaat het om 1,25 miljoen werknemers, een recordaantal.

Later in 2022 zou geen overschrijding van de spilindex meer volgen, verwacht het Planbureau.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig