Groen en Open VLD willen langetermijnplan voor cultuursector, CD&V pleit opnieuw voor coronabarometer
Groen-voorzitster Meyrem Almaci.  Foto:  ISOPIX

Ook vanuit politieke hoek komen er reacties op de beslissing van de Raad van State om de sluiting van de cultuursector te schorsen. De federale meerderheidspartijen pleiten voor een stappenplan voor de sector, PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw spreekt van een ‘straf’ voor een regering ‘die haar eigen beslissingen niet meer uitgelegd krijgt’.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was er als de kippen bij om te reageren. ‘De Raad van State wijst erop dat het niet bewezen is dat cultuurhuizen besmettingshaarden zijn’, benadrukte Bouchez op Twitter. ‘De MR heeft een jaar geleden wetenschappelijk bewijs gevraagd toen de de contactberoepen werden gesloten. We zijn daarin niet gevolgd...’

‘Intussen is er een brede consensus dat de sluiting van de cultuur te voortvarend was’, klonk het bij Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘Laat ons nu onmiddellijk terug heropenen, de sector heeft bewezen dat veilig te kunnen doen. Daarnaast hebben we ook nood aan een stappenplan en een langetermijnvisie, zodat de willekeur eindelijk kan stoppen.’

Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, retweette dan weer een bericht van zijn partijgenote en voorzitter van de Senaat, Stephanie D’Hose: ‘Het was al langer duidelijk dat de sluiting van de cultuursector een verregaande beslissing was. Nu wordt best in overleg met de minister van Cultuur een plan uitgewerkt voor heropening op korte en middellange termijn.’ D’Hose was afgelopen zondag nog een opgemerkte aanwezige op de betoging van de cultuursector in Brussel.

‘Het cultuurarrest bevestigt andermaal de noodzaak van een vooruitziende dynamische barometer waaruit adequaatheid en proportionaliteit blijken’, hield CD&V-voorzitter Joachim Coens op Twitter dan weer een pleidooi voor een coronabarometer. ‘De nood aan objectiveerbare parameters stijgt alleen maar.’

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw sprak op Twitter van ‘een straf voor de partijen van de federale meerderheid’. ‘De Raad moest tussenkomen tegen een regering die haar eigen beslissingen niet meer uitgelegd krijgt.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig