Dit verandert er op 1 januari: postzegels duurder, energiefactuur eenvoudiger, lonen Vlaams Parlement verlaagd en seksuoloog deels terugbetaald

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er een reeks veranderingen doorkomen. Vanaf 2022 betaalt u meer voor postzegels, maar zal een sessie bij de seksuoloog deels terugbetaald worden. Wat er nog meer verandert, leest u hieronder.

GEZONDHEID

 • Wie ledenbijdrage mutualiteit 2 jaar niet betaalt, verliest recht op voordelen

Wie zijn ledenbijdrage voor het ziekenfonds al meer dan twee jaar niet heeft betaald, verliest zijn recht op de voordelen van de aanvullende verzekering van zijn ziekenfonds. Wie opnieuw wil genieten van voordelen, moet eerst gedurende 24 maanden zijn ledenbijdrage betalen. Ook extra verzekeringen vallen weg, ook voor de personen ten laste.

 • Vlaamse Sociale Bescherming breidt verder uit

De revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg vallen vanaf 1 januari onder de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). ‘Voor de mensen verandert er op het eerste gezicht weinig’, liet bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) bij de aankondiging weten. ‘In plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen. Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de Vlaamse Sociale Bescherming werken we verder aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten.’

 • Maximumfactuur van de zorg verlaagt naar 250 euro

De maximumfactuur van de zorg bedraagt vanaf 1 januari niet langer 450, maar wel 250 euro. De verlaging geldt voor ieder gezin met een netto belastbaar inkomen tot 11.120 euro en moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Concreet krijgen de gezinnen met de laagste inkomens die 250 euro per jaar overschrijden, ook het remgeld terugbetaald.

 • Betere vergoeding van sommige pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

De terugbetaling van de pijnstillers van patiënten met chronische pijn wordt vanaf 1 januari vereenvoudigd, omdat er nog maar van één systeem zal worden gebruikgemaakt. De pijnstillers worden veel minder duur voor de patiënten en het Riziv.

 • Sessies bij seksuoloog deels terugbetaald

Vanaf volgend jaar worden sessies bij de seksuoloog, voor het eerst, deels terugbetaald. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betalen tien euro per bezoek terug, tot tien sessies. Per kalenderjaar kun je tot 100 euro terugkrijgen. De ziekenfondsen komen wel alleen financieel tegemoet voor een bezoek aan een klinisch seksuoloog die door de VVS erkend is. Sommige andere Vlaamse ziekenfondsen bieden ook terugbetalingen voor sessies bij de seksuoloog. Dit aanvullende voordeel valt bij hen onder de bredere noemer ‘psychologische begeleiding’.

VASTGOED

 • Recent EPC nodig voor verkoop van huis of appartement

Wie in 2022 in Vlaanderen een woning of appartement verkoopt, moet daarbij gebruikmaken van een Energieprestatiecertificaat (EPC) dat dateert van ten vroegste 2019. Zo’n EPC is te herkennen aan het label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Voor verhuur van huizen of appartementen verandert er niets: daarvoor mag het bestaande EPC verder gebruikt worden, als dat maximaal tien jaar oud is.

 • EPC wordt verplicht voor gemeenschappelijke delen grote appartementsgebouwen

Elk appartementsgebouw met minstens 15 wooneenheden moet vanaf 1 januari beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Geschat wordt dat het in Vlaanderen om in totaal 30.000 gebouwen gaat. De verplichting staat los van de verkoop of verhuur van appartementen in het gebouw. De eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars (VME) is verantwoordelijk om het EPC tijdig op te stellen.

 • Eigenaars van vastgoed in buitenland worden belast op basis van kadastraal inkomen

Eigenaars van vastgoed in het buitenland zullen volgend jaar voor het eerst een kadastraal inkomen moeten invullen in hun belastingsaangifte. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen onroerend goed in België of in het buitenland.

 • Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Voor niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen of scholen, die vanaf 1 januari aan een andere eigenaar overgedragen worden, geldt binnen de vijf jaar een renovatieverplichting. Concreet zullen ze binnen de vijf jaar moeten voldoen aan de vier energiebesparende eisen voor beglazing, dakisolatie en verwarmings- en koelinstallaties.

 • Verplichte schatting bij hypotheeklening, veelal met statistisch model

Het geleende bedrag wordt vanaf 2022 berekend op basis van de geschatte waarde, en niet langer van de aankoopprijs. Banken zijn vanaf volgend jaar verplicht een hypotheeklening gepaard te laten gaan met een schatting. Dat hoeft niet per se te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt. Banken kunnen ook gebruikmaken van een statistisch model.

 • Strenger S-peil voor nieuwbouwwoningen

Het S-peil, of schilpeil, wordt vanaf 2022 verstrengd van S31 naar S28. Dat in 2018 ingevoerde peil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit en geldt per wooneenheid, dus voor elk appartement of elke woning afzonderlijk. Het aangescherpte S-peil kan wel gecompenseerd worden door een lager E-peil, een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw.

 • Nieuwe tarieven voor registratiebelasting

Wie bouwgrond koopt, zal vanaf volgend jaar meer registratiebelasting moeten betalen. De tarieven stijgenvan 10 tot 12 procent. Ook de registratierechten op een tweede, derde, vierde ... woning stijgen in gelijke mate. De andere ingrepen in de woonfiscaliteit zijn wel tariefverlagingen. Zo gaan de registratierechten voor de enige en eigen gezinswoning van 6 naar 3 procent.

ENERGIE

 • Sociale tarieven gas en elektriciteit opnieuw omhoog

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaan opnieuw omhoog. Op een jaar tijd is het sociaal tarief voor elektriciteit met 36 procent gestegen, dat voor gas ging 45 procent hoger, zo blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde personen of huishoudens, zoals mensen met een leefloon. Hoe hoog die tarieven liggen, wordt om de drie maanden vastgelegd door de Creg.

 • Energiefactuur wordt eenvoudiger

De elektriciteits- en gasfacturen van gezinnen moeten eenvoudiger en duidelijker te begrijpen zijn. De informatie wordt voortaan gebundeld in vijf rubrieken en op twee bladzijden. De duidelijkheid moet de consument toelaten om gemakkelijker prijzen te vergelijken en eventueel te veranderen van tariefplan of leverancier.

 • Geen stilzwijgende verlenging meer van slapende energiecontracten

Energieleveranciers mogen vanaf 1 januari 2022 ‘slapende energiecontracten’ niet meer automatisch verlengen. De leveranciers moeten de klanten met zo’n contract een alternatief voorstellen. Voor contracten met onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

FINANCIEEL

 • Lonen gaan omhoog

Heel wat werknemers krijgen in januari meer loon. Een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe cao’s leidt vaak tot een flinke verhoging van het nettoloon. Door de stijgende inflatie is in december de spilindex overschreden. Dat betekent dat de uitkeringen in januari met 2 procent omhoog gaan. In februari volgen dan de weddes van het overheidspersoneel.

 • RSZ-bijdrage voor beroepssporters voortaan berekend op volledig brutoloon

Vanaf 1 januari wordt de RSZ-bijdrage van beroepssporters en hun werkgevers berekend op het volledige brutoloon. De RSZ-bijdrage van beroepssporters wordt momenteel berekend op een loon van maximaal 2.474,22 euro per maand of 29.690,64 euro per jaar. Alle topsporters die meer verdienen, betalen op dit moment maximaal het plafond van 942 euro aan RSZ-bijdragen.

 • Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen looncomplement

Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen een complement bovenop hun loon. Het forfaitair bedrag wordt toegekend vanaf 1 januari 2022, maar de maatregel zal nog niet onmiddellijk voelbaar zijn. De toekenning zal met terugwerkende kracht gebeuren, omdat de technische uitwerking ervan een aantal maanden zal vergen.

 • Fiscus krijgt inzage in hoeveel geld op Belgische bankrekeningen staat

Banken die in ons land actief zijn, moeten vanaf 2022 de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten tweemaal per jaar doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (Cap). Zo kan de fiscus, bij een aantoonbaar vermoeden van fraude, inzage krijgen in het bedrag op een bepaalde rekening.

 • Vlaams Parlement verlaagt vergoedingen van Parlementsleden met 5 procent

Het Vlaams Parlement zal de vergoedingen van de Parlementsleden met 5 procent verlagen. Het Parlement voert daarmee een resolutie van eind 2019 uit. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de druk had opgevoerd.

 • Forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel verdwijnt

Nieuwe zelfstandigen zullen niet langer kunnen gebruikmaken van de forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel. Kleinhandelszaken die al van deze regeling gebruikmaken, krijgen uitstel tot 1 januari 2028, wanneer de regeling volledig zal worden afgeschaft.

 • Lik-op-stukboete van 250 euro voor fietsendieven

Fietsendieven die vanaf 1 januari 2022 betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 200 euro moeten betalen. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete zelfs 400 euro. Deze lik-op-stukboete moet een einde maken aan de straffeloosheid en het signaal geven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Recidivisten en georganiseerde bendes krijgen geen lik-op-stukboetes. Vanwege de ernst van de feiten zullen zij vervolgd worden en voor de rechter verschijnen.

 • Postzegels worden duurder

Bpost verhoogt de prijs van de postzegels. Non-priorzegels worden 8 procent duurder, voor priorzegels gaat de prijs met 18 procent omhoog. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel kost 1,89 euro, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.

 • Subsidieregister biedt transparant overzicht van Vlaamse subsidiestromen

Een centraal subsidieregister zal alle Vlaamse subsidies in kaart brengen en op die manier meer transparantie creëren. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zou elke Vlaming de subsidiedatabank tegen de zomer van 2022 kunnen raadplegen.

MILIEU

 • Dieselvoertuigen euronorm 4 verboden in Brusselse lage-emissiezone

Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Aanvankelijk is er een overgangsperiode tot 31 maart, maar wie daarna nog in overtreding is, riskeert een boete van 350 euro.

 • Uitfasering stookolieketels gaat van start

In Vlaanderen wordt gestart met de uitfasering van stookolie als brandstof voor de verwarming van gebouwen. Zo mogen er geen stookolieketels meer geplaatst worden bij nieuwbouw, en alleen in straten waar er geen aardgas beschikbaar is mogen stookolieketels nog oude ketels komen vervangen.

De belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine zullen stijgen. Het belastbaar voordeel van die auto’s stijgt door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. Dat is vernomen bij het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

 • Lagere premie en invoering milieubijdrage voor thuisbatterijen

De premie voor de plaatsing van een thuisbatterij daalt voor alle aanvragen. De huidige premie bedraagt maximaal 2.550 euro, en daalt naar maximaal 1.725 euro. Er wordt tegelijkertijd ook een milieubijdrage ingevoerd, om de zorg voor het milieu te garanderen op het einde van de levensduur. De komende jaren wordt het premiebedrag verder afgebouwd, en vanaf 2025 wordt ze afgeschaft.

 • Ecocheques ook bruikbaar in boerderijwinkel of op de markt

Ecocheques kunnen vanaf 1 januari 2022 ook gebruikt worden om producten van de lokale landbouwer te kopen, in de boerderijwinkel of op de lokale markt. Dat hebben de sociale partners beslist in de Nationale Arbeidsraad.

MOBILITEIT

 • Auto laten keuren wordt iets duurder

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken, aangepast aan de index. De keuring voor een benzinewagen stijgt naar 38,90 euro. Voor een dieselwagen wordt dat 47,70 euro. Voor een herkeuring dient 13,80 euro betaald te worden, en voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro.

 • Mobiliteitsbudget wordt uitgebreid

Het mobiliteitsbudget, dat werknemers moet toelaten om hun (recht op) een bedrijfswagen in te ruilen voor meer duurzame en multimodale transportmiddelen, wordt aangepast. De wijzigingen houden onder meer in dat financieringskosten (bijvoorbeeld fietsleningen), garagekosten en niet-verplichte uitrustingskosten die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen (bijvoorbeeld fluovestje of fietshelm), worden opgenomen in de categorie ‘zachte mobiliteit’. Daarnaast komt er een nieuwe subcategorie voor elektrisch aangedreven mobiliteitshulpmiddelen.

OVERIG

 • Slotenmakers kunnen officiële identificatiekaart voorleggen

Professionele slotenmakers zullen een officieel identificatiebewijs kunnen voorleggen. Dat initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) moet consumenten toelaten om eerlijke slotenmakers te herkennen. Alle gecertificeerde slotenmakers zullen verschijnen op de website van de FOD Economie.

 • Hervormd inburgeringsbeleid gaat van start

Het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet gaat van start. Met dat decreet wordt het Vlaamse inburgeringsbeleid grondig hertekend. Zo zullen nieuwkomers om een inburgeringsattest te behalen voortaan moeten slagen voor gestandaardiseerde en betalende testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie. Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen (90 euro aan het begin van de cursussen en 90 euro bij het examen, 360 euro in het totaal).

Het is ook de bedoeling om inburgeraars te koppelen aan een Vlaamse ‘buddy’ waarmee ze minstens 40 uur hun Nederlands kunnen oefenen of hun sociaal netwerk kunnen uitbouwen.

 • Ruim 700 opleidingen geschrapt uit Vlaamse opleidingsdatabank

Uit de Vlaamse opleidingsdatabank, die bijna 5.000 opleidingen bevat, worden 701 opleidingen geschrapt. De opleidingen uit die databank geven recht op opleidingsverlof, -krediet en -cheques. De Vlaamse overheid wil werknemers hiermee aanmoedigen zich bij te scholen.

 • Regels voor goederenexport naar VK worden aangescherpt

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de Britse invoermodellen. Een voorafgaande aanmelding voor goederen die de Europese Unie verlaten is vanaf dan vereist om de Britse grens over te steken. Ook alle producten van plantaardige of dierlijke oorsprong moeten - voor ze de EU verlaten - worden aangemeld. Tot slot zijn uitgestelde douaneaangiftes niet langer mogelijk: een volledig ingevulde Britse invoeraangifte is vanaf januari verplicht.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig