Minister Verlinden vraagt om coronamaatregelen te handhaven
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.  Foto:  BELGA

Nu verschillende bioscopen en theaters aankondigen dat ze zich niet aan de maatregelen zullen houden, rijst de vraagt wie hen zal controleren. En of dat wel zal gebeuren.

‘De politiemensen op het terrein en de lokale overheden zijn het best geplaatst om in te schatten waar en wanneer een tussenkomst van de politie noodzakelijk is’, zo klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

‘Het Nationaal Crisiscentrum heeft contact opgenomen met de provinciegouverneurs en de Brusselse minister-president met de vraag toe te zien op de naleving van alle maatregelen van het Overlegcomité. Dat geldt ook voor de maatregelen die betrekking hebben op de cultuursector’, liet Verlindens woordvoerster nog weten.

Ze zegt dat de minister van Binnenlandse Zaken instructies heeft gegeven aan de commissaris-generaal van de federale politie om in te grijpen als de beslissingen van het Overlegcomité niet worden nageleefd. Het Overlegcomité vraagt om streng op te treden wanneer inrichtingen (dus ook cultuurhuizen) de coronamaatregelen aan hun laars lappen. ‘Met inbegrip van sluitingen na een verwittiging.’

Vooral de sluiting van de bioscopen en theaterzalen bracht heel wat verontwaardigde reacties teweeg, niet enkel van de cultuur- en evenementensector zelf. Een aantal Brusselse en Waalse film- en theaterzalen legden de verplichting om te sluiten naast zich neer (in Brussel alleen al zou het om een 40-tal cultuurhuizen gaan die gewoon openblijven), terwijl verschillende burgemeesters aankondigden de politie niet te zullen vragen om op het verbod toe te zien. Ook de Brusselse politie had al laten weten dat ze – alvast vandaag – geen boetes zou uitschrijven voor cultuurhuizen die toch de deuren openden.

‘Hypocrisie’

Dat verschillende bioscopen en theaters in de praktijk kunnen openblijven, is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ik heb genoeg van de hypocrisie’, laat hij op Twitter weten. Hij hekelt dat de burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand wordt gewerkt, zelfs aangemoedigd, door politici en gerechtelijke instanties. ‘De politiek moet coherent zijn en de instellingen respecteren. Er mag een debat zijn over de laatste maatregelen van het Overlegcomité. Maar: ofwel worden de maatregelen als niet-relevant beschouwd en dan moeten ze worden gewijzigd. Ofwel moeten ze worden nageleefd.’

Hij noemt de aangekondigde aanpak van de burgerlijke ongehoorzaamheid (of het gebrek aan aanpak) ‘destructief voor de geloofwaardigheid van de rechtsstaat’. ‘Waarom moeten bepaalde sluitingen worden nageleefd en andere niet? Als we aanvaarden dat de regels voor de culturele sector niet worden toegepast, geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor bowlingcentra, casino’s en paintballcomplexen?’

Tijdens een betoging door duizenden mensen op de Kunstberg in Brussel is aangekondigd dat de cultuursector de coronamaatregelen gaat aanvechten bij de Raad van State.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig