Amazon moet inbinden in strijd met vakbonden
  Foto:  REUTERS

Amerikaanse werknemers van distributiebedrijf Amazon zullen zich voortaan makkelijker kunnen verenigen in vakbonden. Het bedrijf verbindt zich ertoe een aantal belangrijke obstakels hiervoor weg te nemen.

Dat staat in een overeenkomst die Amazon met de Nationale Arbeidsraad heeft gesloten. Amazon moet huidige en vroegere werknemers beter op de hoogte brengen van hun rechten, en mag niet verhinderen dat ze buiten de werkuren samenkomen op bedrijfsterreinen.

Amazon maakte het de vakbonden eerder moeilijk door personeel te verhinderen dat ze na de arbeidsuren nog ter plaatse bleven. Op die manier hadden vakbondsleden het moeilijker om andere werknemers te bereiken.

Tot dusver kwam Amazon zonder al te veel problemen weg met problemen met vakbonden. De meeste klachten werden afgewimpeld door toelating te geven om informatie op te hangen in de kantine.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig