Na een hele nacht te hebben onderhandeld, is het kernkabinet tot een akkoord gekomen over de kernuitstap. De kerncentrales gaan dicht, al houdt de regering nog een back-up achter de hand. ‘Eerste prioriteit is absolute bevoorradingszekerheid te kunnen bieden’, benadrukten premier Alexander De Croo en minister Tinne Van der Straeten op een persconferentie.

‘Het kernkabinet heeft een beslissing genomen in een belangrijk dossier’, opende premier Alexander De Croo (Open VLD) de persconferentie. ‘Eerste prioriteit is absolute bevoorradingszekerheid te kunnen bieden, dat is ook wat in het regeerakkoord staat, daar hebben onze mensen en onze bedrijven recht op. Er komen meerdere reflectiemomenten om te evalueren of we wel op de goede weg zijn’, aldus De Croo, die ook verwees naar de vergunningsprocedure voor de gascentrale in Vilvoorde.

De tweede doelstelling, zo vulde de premier aan, ‘is voluit kiezen voor innovatie’. ‘Innovatie op het vlak van energieproductie en de klimaatdoelstellingen’, aldus De Croo. ‘Dat betekent concreet dat we gaan investeren in onderzoek naar nieuwere technologieën, waaronder de zogenaamde SMR’s, kleinere en veiligere kerncentrales. We nemen dus afscheid van de scheurtjesreactoren en richten onze blik op de kernenergie van de toekomst.’

Toekomst omarmen

‘Zoals de premier gezegd heeft, noch het een noch het ander is een doel op zich, maar een middel om welvaart te creëren in ons land’, zegt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Energie is een domein van kansen en opportuniteiten, die moeten we grijpen en omarmen. Aan de ene kant moeten we dus die zekerheid creëren, en aan de andere kant die toekomst gaan omarmen, en gaan benutten als hefboom voor innovatie, werkgelegenheid en een duurzame samenleving.’

‘Om de bevoorrading te verzekeren hadden we tot nu één project geselecteerd, de gascentrale van Vilvoorde, maar die heeft voorlopig geen vergunning gekregen. We gaan een controlemoment inlassen op 15 maart. Als er dan geen vergunning is voor Vilvoorde, kijken we naar de back-up. We gaan het Fanc en mijn administratie blijven verzoeken om te kijken welke stappen nog nodig kunnen zijn in het kader van het zogenaamde plan B. Het evaluatiepunt valt daar op 18 maart. Is er geen probleem? Dan worden alle activiteiten van plan B gestopt. Bevoorradingszekerheid is een ernstige zaak, we nemen daar geen enkel risico’, aldus de minister.

Volgens Van der Straeten is met dit akkoord ‘de blik op 2050 gericht’. ‘Als we tegen dan 100 procent hernieuwbare energie willen aanbieden, zullen we alle technologieën nodig hebben die duurzaam, flexibel én CO2-neutraal zijn. Dat kan waterstof zijn, maar bijvoorbeeld ook die kleine modulaire reactoren waar ook de landen rondom ons (Frankrijk en Nederland, red.) mee bezig zijn. Wij hebben in ons land al veel expertise op dat vlak, we moeten die expertise nu benutten zodat we de boot niet missen. Vooroplopen rendeert altijd.’

‘We namen de beslissing ook in de context van vandaag, met de hoge energieprijzen. We hebben een faillissement gekend van een energieleverancier, dat zet ook de consumentenbescherming onder druk. We moeten blijven samenwerken met onze partners om verscherpt toezicht op de energiemarkt te kunnen houden’, benadrukt de minister. ‘We hebben veertig jaar geleden gekozen voor kernenergie, dat heeft ons land veel welvaart gebracht. Twintig jaar geleden kozen we voor wind op zee, dat heeft opnieuw veel welvaart en jobs gebracht. Ook nu kan de energietransitie daarvoor zorgen’, meent de minister.

Ook Chris Peeters, de ceo van hoogspanningsnetbeheerder Elia, nam nog kort het woord op de persconferentie. Hij benadrukte nogmaals dat ‘dit akkoord de bevoorradingszekerheid garandeert’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig