Loon 10 euro omhoog door aanpassing bedrijfsvoorheffing
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.   Foto:  BELGA

De fiscus gaat vanaf volgende maand iets minder belasting inhouden op de lonen, via de bedrijfsvoorheffing. Dat geeft de werknemers een iets hoger maandloon. Gemiddeld komt er 10 euro bij.

De federale regering wil de voorafbetaling van de personenbelasting van werknemers correcter doen aansluiten bij de eindberekening, die pas wordt opgemaakt na de jaarlijkse aangifte. Die voorafbetaling verloopt via de maandelijkse bedrijfsvoorheffing op de brutolonen. Volgens de federale minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), krijgen de werkgevers de opdracht om in 2022 iets minder van het brutoloon in te houden en door te storten naar de fiscus, waardoor het maandelijkse nettoloon iets hoger zal zijn.

De maatregel was al beslist op het federale begrotingsconclaaf, in het najaar, maar Van Peteghem herinnert er nu aan dat hij volgende maand ingaat, dus vanaf januari 2022.

Belastingtarieven gelijkschakelen

De ingreep moet ervoor zorgen dat loontrekkenden niet langer te veel belastingen vooraf betalen, via de bedrijfsvoorheffing, en dus geen jaar meer moeten wachten op de terugbetaling van het saldo door de fiscus, bij de eindafrekening.

Die scheeftrekking is het gevolg van een verschil tussen de inkomensschalen die gebruikt worden om het belastingtarief te berekenen bij de bedrijfsvoorheffing en de inkomensschalen die gelden bij de eindafrekening van de personenbelasting. Nu geldt in de bedrijfsvoorheffing een tarief van 25 procent tot een bedrag van 13.150 euro, terwijl dat in de personenbelasting zelf tot 13.540 euro is, rekent fiscaal specialist Jef Wellens (Wolters Kluwer) voor in Het Laatste Nieuws.

Door dat verschil wordt er op een deel van het loon dus 40 procent belastingen vooraf betaald, terwijl dat eigenlijk 25 procent had moeten zijn. Gevolg: tot nog toe kregen de meeste loontrekkenden na de jaarlijkse aangifte geld terugbetaald door de fiscus. Dat is aangenaam, maar financieel niet zo interessant, want in feite geeft de belastingbetaler een gratis lening aan de overheid.

Opnieuw in 2023 en 2024

Door de twee inkomensschalen gelijk te trekken - en diezelfde gelijkschakeling toe te passen op de belastingvrije som waarop iedereen recht heeft - zal een werknemer in 2022 gemiddeld 128 euro loon extra uitbetaald krijgen, rekent minister Van Peteghem voor. Omgerekend is dat 10,6 euro per maand.

In 2023 zou daar 209 euro bijkomen en in 2024 nog eens 243, als na het tarief van 25 procent ook de hogere tarieven worden gelijkgeschakeld.

Het kabinet-Van Peteghem herinnert eraan dat het niet haalbaar is om alle verschuldigde belastingen meteen via het loon te verrekenen. Bij de jaarlijkse aangifte kan een belastingplichtige immers uitgaven inbrengen die recht geven op een belastingvermindering, zoals pensioensparen, de aankoop van dienstencheques of kosten voor kinderopvang.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig