Vervroegde knip in hoger onderwijs: geen vakken meenemen van eerste naar derde jaar
  Foto:  BELGA

Vanaf academiejaar 2023-2024 zullen studenten in het hoger onderwijs niet langer kunnen overgaan naar het derde bachelorjaar als ze nog niet geslaagd zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist. Het wetsontwerp moet wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts werkt al langer aan een plan om paal en perk te stellen aan het fenomeen van de ‘eeuwige studenten’, die vakken blijven meesleuren en soms zelfs finaal zonder diploma hun studies beëindigen. In het regeerakkoord werd daartoe een harde knip aangekondigd. Studenten mogen dan geen vakken uit de bachelor meenemen naar de masteropleiding. Dat voorstel werd, na nadere inspectie, afgevoerd. Een vervroegde knip is zinvoller, werd toen geopperd. De Vlaamse regering heeft nu het voorontwerp van het decreet daartoe goedgekeurd. Het Vlaams Parlement moet het licht wel nog op groen zetten.

De vervroegde knip houdt in dat bachelorstudenten alleen maar naar hun derde jaar kunnen als ze al hun eerstejaarsvakken hebben afgewerkt. Volgens UGent-rector Rik Van de Walle tonen de analyses voor alle instellingen, zowel hogescholen als universiteiten, dat slagen in de vakken van het eerste jaar cruciaal is om te kunnen voorspellen hoe studenten het zullen doen in hun verder traject in het hoger onderwijs.

‘Deze hervormingen zijn naar Vlaamse normen behoorlijk revolutionair en misschien niet bij iedereen populair’, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over zijn voorstel. ‘Maar dit is grondig voorbereid én het is noodzakelijk. Veel te veel studenten verlaten ons hoger onderwijs zonder diploma, of ze verliezen nodeloos jaren.’

‘Te vrijblijvend’

Meer dan een op de vier studenten (27,9 procent) die zich inschreven aan een hogeschool of universiteit, verlaat het hoger onderwijs zonder diploma. Een op de drie (31,8 procent) behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar. ‘We betalen op dit moment een hoge prijs voor een systeem met te veel vrijblijvendheid’, zegt Weyts. ‘We moeten studenten meer structuur geven én meer begeleiding, zodat ze betere kansen hebben om te slagen.’

Daarnaast wil Weyts er ook voor zorgen dat studenten vaker een volwaardig lessenpakket van 60 studiepunten opnemen. Er zullen wel uitzonderingen blijven bestaan voor werkstudenten, studenten met een functiebeperking en studenten met een topsportstatuut. Bovendien komt er ook meer begeleiding voor studenten. Zo zal wie slecht presteert op een starttoets - die studenten afleggen vlak voor het begin van hun opleiding - een remediëringstraject voorgeschoteld krijgen. Ook krijgen studenten voortaan recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en op studieadvies als ze bij hun eerste examenreeks heel slecht zouden presteren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig