Marie Popelin-prijs naar UGent-professor Ines Keygnaert voor onderzoek naar seksueel geweld
Professor Ines Keygnaert.   Foto:  Wouter Van Vaerenbergh

Met de uitreiking van de vijfjaarlijkse Marie-Popelinprijs aan UGent-professor Ines Keygnaert wil de Nationale Vrouwenraad haar bedanken voor haar onderzoek op het gebied van seksueel geweld dat onder meer heeft geleid tot de oprichting van gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers.

Ines Keygnaert is als professor Seksuele en Reproductieve Gezondheid verbonden aan het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent. Ze coördineert er het onderzoek rond seksueel geweld en schending van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, alsook rond gender en seksuele gezondheidspromotie in moeilijk bereikbare, kwetsbare en/of geminoriseerde groepen.

‘Niet alleen haar bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek omtrent seksueel geweld en de zorgverlening aan slachtoffers, maar vooral de manier waarop zij deze inzichten weet te vertalen naar concrete zorgmodellen en beleidsmaatregelen verdient veel lof’, aldus de Nationale Vrouwenraad, die benadrukt dat de jury - bestaande uit journalisten - zo goed als unaniem voor haar koos als laureate.

‘Op basis van haar onderzoek en interviews van 1.001 slachtoffers, is de hulpverlening aan slachtoffers ingrijpend veranderd. In plaats van een louter forensische aanpak heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een holistische aanpak, die uiterst patiëntgericht is en waarbij er voldoende lange nazorg is’, zegt de jury, verwijzend naar de zorgcentra die sinds 2017 zijn opgericht. Brussel, Gent, Luik, Antwerpen en Charleroi hebben er al eentje, maar het is de bedoeling om tegen 2023 een zorgcentrum te hebben in elk gerechtelijk arrondissement.

‘De recente berichtgeving laat zien dat seksueel geweld een groot probleem is, dat een immense impact kan hebben op de levens van de slachtoffers. Het werk van Ines Keygnaert maakt een groot verschil en verdient dus alle erkenning en waardering’, klinkt het nog.

Kunstwerk

De Marie Popelin-prijs wordt om de vijf jaar uitgereikt aan een Vlaming die uitzonderlijk veel gedaan heeft voor de emancipatie van de vrouw. De prijs is genoemd naar Marie Popelin (1846-1913), boegbeeld van het feminisme in België.

Bij de prijs hoort ook telkens een kunstwerk. Dit jaar werd gekozen voor een schilderij van de Antwerpse kunstenares Hazel Van Hove, een weergave van het huppelende meisje op de luchthaven van Melsbroek na haar evacuatie uit Afghanistan. ‘Het schilderij staat voor de meisjes en vrouwen in Afghanistan die elke dag weer vrezen voor hun leven, maar daarnaast ook voor hoop en veerkracht’, aldus de Vrouwenraad.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig