Na ‘teleurstellend compromis’ op Overlegcomité: geesten rijpen voor coronabarometer
Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) pleit al langer voor een coronabarometer.  Foto:  Wouter Van Vooren

Een houvast met ijkpunten voor nieuwe coronamaatregelen. Dat is het opzet van een coronabarometer. In de politiek rijpen de geesten om die in te voeren.

Een coronabarometer die ons verlost van de chaos van telkens nieuwe en verwarrende regels om het coronavirus in te dammen. Het idee werd al langer geopperd. Onder meer Maarten Vansteenkiste, motivatiepsycholoog aan de UGent, pleit al langer voor vaste referentiepunten voor verstrengingen of versoepelingen. Wanneer dan een bepaalde grens overschreden wordt (bijvoorbeeld X-aantal bezette bedden op intensieve zorg), wordt een vaste set aan maatregelen geactiveerd. ‘Het is belangrijk om helderheid te creëren en om aan te geven welk doel we concreet moeten bereiken om een volgende versoepeling mogelijk te maken’, zei hij daarover al in februari.

Die discussie werd helemaal opnieuw opgerakeld in de nasleep van het laatste ‘teleurstellende compromis’, zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het Overlegcomité afgelopen vrijdag zelf omschreef. Misnoegdheid klonk vanuit alle hoeken van de samenleving: acteurs, de horeca en het onderwijs lanceerden open brieven en gaven interviews om hun ongenoegen in de verf te zetten. Tegelijk slaakte de zorgsector alarmkreet na alarmkreet. De patstelling leek compleet. Niemand lijkt volledig tevreden met de huidige maatregelen. Zondag trok opnieuw een menigte door Brussel uit onvrede met het coronabeleid.

Politieke voorstanders

‘Waar gaan we op af qua maatregelen? De huidige manier van werken versterkt het vertrouwen van burgers niet. En dan spelen nog sectorbelangen telkens er beslist moet worden’, zei N-VA voorzitter Bart De Wever in een pleidooi voor de coronabarometerin De Afspraak op vrijdag.

In De Zevende Dag toonde zijn collega-voorzitter Joachim Coens (CD&V) zich al medestander. ‘We hebben voorspelbaarheid nodig, een strategie op langere termijn’, zei hij. Landen als Nieuw-Zeeland en Singapore, die al met een coronabarometer werken, kunnen volgens hem als inspiratie dienen.

Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) reageert matig positief in datzelfde VRT-programma. ‘Het mag, bijvoorbeeld op basis van drempelwaarden op de intensieve zorg. Maar ik stel me de vraag hoe zo’n barometer er dan gaat uitzien. Als je kijkt hoe op het Overlegcomité beslissingen uit de bus komen, zullen we die maatregelen gekoppeld aan de barometer dan wel helder kunnen gaan vastleggen?’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbourcke (Vooruit), voordien een koele minnaar van de coronabarometer, is voorstander van een vereenvoudigde vorm van het instrument. Dat vernam persagentschap Belga. ‘De eerste versie van de coronabarometer die uitgewerkt werd door de experten vond ik te complex: de combinatie van een complexe structuur en quasi-automatische reactiemechanismen, leek me niet werkbaar’, zei de vicepremier.

Tegelijkertijd moet iedereen volgens de vicepremier beseffen dat blijvende, duurzame maatregelen nodig zijn op het vlak van ventilatie. Hij werkt aan een wetsvoorstel daartoe.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig