Onderwijs legt extra maatregelen op na overleg
  Foto:  dba

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft vrijdag na het Overlegcomité samengezeten met de onderwijspartners om de impact op het onderwijs te bekijken. Dat leidde tot een resem bijkomende maatregelen, die ingaan vanaf woensdag 8 december.

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.

Als de leerlingen stilzitten in de klas, en als er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af. Ook buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dat alleen voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Aanscherping quarantainestrategie

Vanaf woensdag 8 december treedt bij twee of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat de klas een week in quarantaine wordt geplaatst.

Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting als de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bijvoorbeeld te veel leraren afwezig zijn of als er te veel besmettingen zijn.

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Volgende week wordt samen met de beleidsdomeinen Welzijn en Binnenlands Bestuur een systeem uitgewerkt, naar analogie met de noodopvang in eerdere periodes van verlengde vakantie.

Derde prik voor personeel basisonderwijs

De ministers van Onderwijs en Welzijn nemen het initiatief om het onderwijspersoneel van het basisonderwijs en kinderopvang – dat in aanmerking komt voor een derde prik – versneld uit te nodigen.

Secundair onderwijs

Secundaire scholen schakelen vanaf woensdag 8 december tot aan de start van de examenperiode (of tot aan de kerstvakantie voor scholen zonder examenperiode) over naar hybride onderwijs waarbij de leerlingen maximaal de helft van de lestijd aanwezig zijn op school. Leerlingen in een arbeidsmarktgerichte studierichting kunnen meer dan de helft van de lestijd aanwezig zijn op school. In het buitengewoon onderwijs kan er voltijds contactonderwijs georganiseerd worden.

De examenperiode kan wel volledig op school. Als de examens toch op afstand moeten doorgaan, kunnen scholen een beroep doen op het ondersteunend stappenplan en de tips van het Kenniscentrum Digisprong. De minister raadt aan geregeld en zo concreet mogelijk te communiceren naar ouders en leerlingen.

Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen

Voor leerkrachten die lesgeven op afstand is het belangrijk om in te zetten op de motivatie en het welbevinden van de leerlingen. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school, bijvoorbeeld door studie of afstandsonderwijs op school te organiseren.

Organisatie klassenraden en oudercontacten

Klassenraden moeten digitaal doorgaan. Dat geldt ook voor oudercontacten. Voor de meest kwetsbare groepen of bij slechtnieuwsgesprekken kan een fysiek oudercontact aangewezen zijn.

Deeltijds kunstonderwijs & volwassenonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en secundair onderwijs. Begin volgende week volgt meer informatie. Voor de instellingen voor volwassenonderwijs blijven de huidige maatregelen gehandhaafd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig