camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

 europa

Hongarije en Polen vangen bot met verzet tegen rechtsstaatmechanisme

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie verwerpt het beroep dat Polen en Hongarije aantekenden tegen het mechanisme dat lidstaten financieel kan straffen wegens misbruik van Europees geld.

donderdag 2 december 2021 om 11.11 uur

De Poolse premier Mateusz Morawiecki komt zijn dossier verdedigen. epa-efe

De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend voor de rechters van het Hof van Justitie, maar die volgen vaak wel. Daarom is de uitspraak een tegenslag voor Polen en Hongarije.

Die twee lidstaten stapten in maart naar het Europees Hof van Justitie om de vernietiging te vragen van het rechtsstaatmechanisme. Dat instrument werd bijna een jaar geleden via een verordening ingesteld om de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds te beschermen tegen corruptie, fraude en misbruik door de lidstaten. De Europese Commissie kan aan de lidstaten voorstellen om betalingen uit de Europese begroting te schorsen of programma’s niet goed te keuren.

Polen en Hongarije voelden de bui hangen en beseften dat zij het eerste doelwit van het mechanisme dreigden te worden. Ze argumenteerden in Luxemburg dat er geen of een onjuiste rechtsgrondslag was voor de verordening, dat die onverenigbaar was met het Verdrag en dat het beginsel van rechtszekerheid geschonden werd.

Maar die argumenten veegt de advocaat-generaal over de hele lijn van tafel. De rechters van het Hof beginnen nu aan hun beraadslagingen over het definitieve arrest, dat binnen enkele weken wordt verwacht.

Waarschuwingsbrief

Polen en Hongarije dreigden eind vorig jaar de meerjarenbegroting en het herstelfonds niet goed te keuren vanwege het mechanisme. Ze lieten hun verzet uiteindelijk varen, nadat ze de toezegging hadden gekregen dat de Commissie pas actie zou ondernemen na een eventuele uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Daarom stapten ze in maart naar het Hof.

Intussen kon de Commissie op de achtergrond eventuele dossiers opbouwen tegen lidstaten die het niet nauw nemen met het correcte beheer van Europees geld. Op 18 november stuurde ze een waarschuwingsbrief naar de Poolse en Hongaarse regering. Daarin waarschuwde ze dat problemen met de onafhankelijkheid van justitie, de gebrekkige vervolging van corruptie en manke procedures bij openbare aanbestedingen een risico kunnen vormen voor de financiële belangen van de EU en uiteindelijk kunnen leiden tot financiële straffen.

De Commissie deed dat onder druk van het Europees Parlement, dat vindt dat ze al veel eerder in actie had moeten schieten tegen Polen en Hongarije.