Vlaams Parlement vraagt audit Rekenhof naar contactopsporing
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).  Foto:  BELGA

Het Vlaams Parlement vraagt dat het Rekenhof een audit doet naar de contactopsporing in Vlaanderen. Een motie daarover is woensdag unaniem goedgekeurd. De vraag komt er na de vaststelling van een mogelijk geval van fraude bij een van de betrokken callcenters. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) werd zwaar onder vuur genomen door het de Parlementsleden. ‘U bleef doof voor de signalen.’

De oppositie had haar munitie klaar over de berichten dat het callcenter Yource duizenden uren contactonderzoek factureerde die het nooit deed. Parlementslid Freya Van den Bossche (Vooruit) zei dat haar partij anderhalf jaar geleden al mogelijke fraude bij de contactopsporing signaleerde. ‘De cijfers waren daar, de rapporten lagen daar. U had dit moeten weten. Hoe kan het dat u geen vragen heeft gesteld?’

Ook Groen en Vlaams Belang stelden zich vragen over de controle op de contactopsporing. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het niet eerder werd opgemerkt. ‘De inspectie Financiën en het Rekenhof hadden aangedrongen op een controle’, zei Jeremie Vaneeckhout (Groen). ‘U bleef doof voor de signalen, het contract werd zelfs verlengd. U faalt, u ondergaat deze crisis, u heeft dit virus niet onder controle, u heeft helaas uw crisisbeleid niet onder controle. Belangrijke signalen dringen blijkbaar later door bij u dan bij ons. ’

‘Is het geen tijd dat u politiek verantwoordelijkheid neemt?’, vroeg Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. Lise Vandecasteele (PVDA) noemde de minister ‘naïef’. ‘Hoe komt het dat u zo’n blind vertrouwen hebt in een commerciële partner die een miljoenencontract sluit met de overheid?’

Opvallend was dat Beke ook kritiek kreeg van meerderheidspartij N-VA. ‘Wie wist wat wanneer?’, vroeg Lorin Parys. ‘En waarom wisten we dit niet veel vroeger?’

Freya Saeys (Open VLD) verklaarde dat de contactopsporing niet meer kan volgen. ‘Hoe is het mogelijk dat er geen alarmbellen zijn afgegaan. Wie heeft gefaald bij het vaststellen van die fraude? De mutualiteiten, KPMG, het Agentschap Zorg en Gezondheid? Waarom hebben de kwaliteitsinspecteurs niets gezien?’

Controlemechanismes

Minister Beke noemde de fraude ‘verwerpelijk’, zeker in een tijd van een zorgcrisis. ‘Dat valt niet te tolereren. Daarom hebben we onmiddellijk een extern onderzoek naar de werking van alle callcenters gestart.’

Volgens de minister waren er wel degelijk controlemechanismes, ‘maar die waren duidelijk niet genoeg’. ‘Ik stel mij ook de vraag hoe dat mogelijk is. Ik wil ook weten of die praktijken misschien bij andere callcenters gebeurd zijn. Vandaar hebben we een externe audit gevraagd. Het is ook goed dat het Rekenhof zich over de gehele werking van de contactopsporing ontfermt.’

Het gaat hier over fraude, benadrukte Beke. ‘Drie keer heeft het Rekenhof op eigen initiatief informatie gevraagd, geen enkele keer heeft het Rekenhof inhoudelijk gezegd dat er naar gekeken moest worden.’

Contactopsporing

De kritiek dat de contactopsporing niet naar behoren werkt, deelt Beke niet. ‘Op dit ogenblik worden 87 procent van de hoogrisicocontacten opnieuw bereikt. Ja, dat staat onder spanning door de toenemende besmettingen. Dat is ook zo in andere landen.’

Beke haalde aan dat het voorbije anderhalf jaar vijf miljoen mensen zijn gecontacteerd. Onder meer 350.000 inkomende reizigers en 50.000 scholen zijn door de contactopsporing aangesproken. ‘Fraude is een schande en daar moet tegen opgetreden worden. We moeten aandacht blijven besteden aan de contactopsporing. De kloof die zou ontstaan zijn door het wegvallen van een van de die callcenters moeten we zo snel mogelijk opvullen.’

Na het uitgebreid actualiteitsdebat over het dossier, keurde het Vlaams Parlement ’s avonds unaniem een motie goed waarin een audit door het Rekenhof wordt gevraagd. Het Rekenhof moet onder meer de ‘effectieve prestaties van de medewerkers, de registratie van prestaties door de leden van het consortium en de facturatie daarvan aan het agentschap Zorg en Gezondheid’ onder de loep nemen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig