Brusselse burgemeesters dreigen delen Brussels Noordstation af te sluiten
Brussel-Noord kampt al langer met veiligheidsproblemen  Foto:  put

De burgemeesters van Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere zeggen bepaalde ingangen van het Brusselse Noordstation af te sluiten en de federale politie op te vorderen als de federale regering niet meer middelen ter beschikking stelt voor de veiligheid in de Noordwijk.

‘Indien de veiligheid niet meer verzekerd kan worden, behouden we ons het recht om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten, en indien nodig de federale politie op te vorderen als dat nodig is’, stellen de burgemeesters Cécile Jodogne (Schaarbeek), Emir Kir (Sint-Joost) en Ridouane Chahid (Evere) maandag in een brief aan de ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (Justitie), en aan staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel en Migratie). De situatie in het Noordstation noemen ze kritiek, met een ‘toename van incidenten met drugs en wapens’.

‘De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat de het grootste deel van de betrokkenen (afkomstig uit Eritrea en Soedan) niet uitgewezen kan worden; zij kunnen dus niet worden vastgehouden en de gearresteerden worden vervolgens vrijgelaten’, leggen de burgemeesters uit.

Georganiseerd Calais

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi reageert dinsdagochtend in De ochtend op Radio 1. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid juist wel bij de lokale politie en justitie. Mahdi: ‘Of iemand nu papieren heeft of niet, als die criminele feiten pleegt, moet die worden opgepakt door de politie en bestraft worden door justitie. Zo iemand hoort niet in een asielcentrum, maar in een gevangenis.’

De drie burgemeesters willen dat er een oriëntatie- en onthaalcentrum voor de betrokkenen wordt opgericht, met het oog op de inschrijving in een inclusief project voor middellang verblijf, maar daar is Mahdi tegen gekant. ‘Het gaat hier vaak over transmigranten. Met zo’n centrum organiseer je een soort van Calais.’ Mensen die op doortocht naar het Verenigd Koninkrijk in België kunnen ‘uitrusten in zo’n centrum, zal averechts werken’, aldus Mahdi.

Mahdi wil hen wel begeleiden en oriënteren, maar niet in een nieuw centrum. Volgens hem mogen de politiezones van de betrokken zones ‘een tikkeltje ambitieuzer’, en moet er strenger worden opgetreden tegen crimineel gedrag, en moeten er meer politiecontroles komen.

Een maand geleden was er overleg tussen de burgemeesters van Sint-Joost en Schaarbeek, de lokale politiezone Brussel-Noord, vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Brussels minister-president Rudi Vervoort sprak toen van een ‘constructief’ overleg.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig