Onderzoekszitting naar verdwijning Théo Hayez gestart in Australië: Belgisch federaal parket assisteert
  Foto:  Belga

Maandag is in Australië een onderzoekszitting gestart naar de verdwijning van de Belgische reiziger Théo Hayez in 2019. Het onderzoek zal twee weken duren en wordt geleid door de lijkschouwer van de deelstaat New South Wales in de rechtbank van Byron Bay. Het Belgische federaal parket assisteert.

Hayez werd eind mei 2019 voor het laatst gezien in het surfparadijs Byron Bay. Openbare hoorzittingen moeten nu een nieuw licht werpen op de omstandigheden van de verdwijning.

Het dossier over de verdwijning van de Belg werd in september 2019 door de Australische politie doorverwezen naar de coroner van de deelstaat New South Wales. Een coroner is een gerechtelijke lijkschouwer die belast is met een is een soort van openbaar onderzoek na een verdacht overlijden.

Zo’n doorverwijzing gebeurt als de politie het waarschijnlijk acht dat de vermiste persoon overleden is. Een coroner bestudeert vervolgens het onderzoek en kan bijkomende onderzoeksdaden laten uitvoeren om uit te maken of de persoon inderdaad overleden is en wat de omstandigheden waren. Het onderzoek van de coroner wordt gewoonlijk afgesloten in een coronial inquest of zitting, die nu van start is gegaan in Byron Bay.

Lijkschouwer Teresa O’Sullivan voert haar onderzoekszitting van 29 november tot en met 10 december. Ze kan getuigen oproepen om informatie te verstrekken over de omstandigheden van de zaak tijdens openbare hoorzittingen, die live op het internet worden uitgezonden. De lijkschouwer en de naaste familie van het slachtoffer kunnen hen vragen stellen.

O’sullivan krijgt hulp van het Belgische federaal parket. Kirsten Edwards, de advocate die lijkschouwer Teresa O’Sullivan bijstaat, betreurde het dat de Belgische politie niet bevoegd was om bepaalde geolocatiegegevens te delen met de Australische onderzoekers. Internationale juridische redenen zouden dat in de weg staan. Het Belgische federaal parket reageerde en zegt dat het proactieve stappen zal ondernemen ‘om Australische onderzoekers te helpen een mogelijk probleem op te lossen.’ Het parket beweert niet op de hoogte te zijn geweest van de Australische vraag.

Familie aanwezig

De eerste dag begon maandag om 10 uur ’s ochtends (middernacht bij ons) met een uitgebreide presentatie van audiovisueel materiaal, zoals beelden van bewakingscamera’s en landkaarten om de verdwijning van Théo Hayez uiteen te zetten, en een karakterschets.

Familieleden van Hayez wonen de procedure persoonlijk bij. Théo’s vader, moeder, broer en grootmoeder zijn vanuit België afgereisd, en ook zijn peter en nicht die in Australië wonen zijn erbij.

De familie had het moeilijk met de voorlopige conclusie van de politie dat Théo verdwaald zou zijn en dan een dodelijk ongeval had toen hij de kliffen rond de vuurtoren van Byron Bay beklom. Ze vinden het onder meer verdacht dat de immer voorzichtige jongeman herhaaldelijk de weg naar zijn hostel opzocht, maar compleet de andere kant uit wandelde, door dicht bosland, en ze zijn ervan overtuigd dat er iemand bij hem was. Bovendien bleef zijn gsm nog een tijdlang signalen uitzenden nadat hij in de oceaan zou zijn gevallen. Zijn familie hoopt dat het onderzoek van de coroner en de zitting antwoorden kunnen brengen.

Getuigen

Volgens de Australische openbare omroep ABC zullen gedurende de twee weken ook rondleidingen worden gegeven op belangrijke plaatsen in de zaak, zoals het hostel waar hij verbleef. De jonge Belgische reiziger die de avond voor zijn verdwijning bij Hayez was en in hetzelfde hostel verbleef, zal naar verwachting een ‘belangrijke getuige’ zijn tijdens de hoorzittingen.

Volgens het Australische systeem moet bij het onderzoek van een coroner de identiteit van een slachtoffer worden vastgesteld, net als de datum, de plaats, de omstandigheden en de (medische) oorzaken van het overlijden.

Als de lijkschouwer concludeert dat een geïdentificeerde persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het overlijden, moet de openbaar aanklager het onderzoek beëindigen en de zaak voorleggen aan de rechter. De lijkschouwingsprocedures zijn onderzoeksdaden, geen aanklachten, dus het is niet de rol van de lijkschouwer om schuld vast te stellen. Er kunnen wel aanbevelingen worden gegeven aan de autoriteiten om de veiligheid en de volksgezondheid te verbeteren.

Lichaam nooit gevonden

Théo Hayez, afkomstig uit Overijse en 18 jaar op het moment van de feiten, was sinds eind 2018 op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in het surfparadijs Byron Bay. Hij was van plan om begin juni dat jaar naar België terug te keren.

Zijn telefoon werd op 1 juni 2019 voor het laatst gedetecteerd door een zendmast niet ver van de vuurtoren van Byron Bay. Ondanks maanden zoekwerk van de Australische en Belgische politie en plaatselijke vrijwilligers, werd zijn lichaam of gsm nooit gevonden. De zaak zette de deur open voor tal van speculaties over de verdwijning in een belangrijke toeristische trekpleister in Australië.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig