Frontex zet vliegtuig in om migranten op Kanaal op te sporen
Frontex zal vanaf 1 december over het Kanaal vliegen om actief migranten op te sporen.  Foto:  REUTERS

In de strijd tegen de smokkelnetwerken die migranten de levensgevaarlijke Kanaalroute opsturen, gaan de betrokken EU-landen - waaronder België - hun samenwerking opvoeren. Tegelijk zal het Europese grensbewakingsagentschap Frontex een vliegtuig inzetten om het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te controleren op overstekende migranten.

Zondag vond spoedoverleg plaats in de Noord-Franse havenstad Calais, nadat vorige week 27 migranten verdronken op het Kanaal. Ons land werd vertegenwoordigd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Ook Duitsland, Nederland, de Europese Commissie en de EU-agentschappen Frontex en Europol waren aanwezig.

De deelnemende landen verbinden zichzelf ertoe hun samenwerking uit te breiden. Wat hun politiediensten betreft, gaan ze onder meer hun inlichtingen nog beter uitwisselen en samen grenscontroleoperaties uitvoeren. Ook de gerechtelijke autoriteiten schroeven hun samenwerking op. De landen willen het de smokkelaars moeilijk maken nog aan bootjes en ander materiaal te geraken om migranten het water op te sturen.

Vliegtuig van Frontex

Tegelijk zal er ‘vol gebruik van de middelen en de expertise van de Europese agentschappen’ worden gemaakt. Frontex zal aanwezig worden in het Kanaal en de Noordzee, onder meer via bewaking in de lucht. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zal al op 1 december een patrouillevliegtuig ingezet worden. Dit toestel zal ‘dag en nacht’ de regio overvliegen, van Frankrijk tot Nederland.

Ook Europol zal de lidstaten ondersteunen. De EU-landen zeggen hun onderhandelingen over het migratie- en asielpact te zullen verderzetten, met een nadruk op het versterken van de buitengrenscontroles. Met de derde landen - van waaruit de migranten afkomstig zijn - wordt gezocht naar een betere samenwerking bij het terugnemen van hun inwoners.

‘Britten moeten migratiemodel herbekijken’

Aan het overleg had ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel moeten deelnemen, maar haar uitnodiging werd ingetrokken na een diplomatiek incident met premier Boris Johnson. De aanwezigen erkennen zondag in hun slotverklaring dat de Brexit tot uitdagingen en ‘een nieuwe juridische realiteit’ heeft geleid op het vlak van asiel en migratie - reden waarom ook Londen bij het aanpakken van de Kanaalroute betrokken moet blijven. ‘De verbetering van de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is essentieel’, luidt het.

Staatssecretaris Mahdi zei op de afsluitende persconferentie dat de Britten hun migratiemodel moeten herbekijken. ‘Een land waar je zonder identiteitsdocumenten kan leven, is uiteraard aantrekkelijk.’ Wat Europa betreft, moet het volledige migratiemodel opnieuw bekeken worden als er structurele oplossingen voor de Kanaalroute moeten worden gevonden. ‘Transmigranten vertrekken niet enkel vanuit Frankrijk of België’, zei hij.