Dit is het volledige antwoord dat Kassim Tajideen ons toestuurde via zijn advocaat. Het is geen reactie op het artikel zelf, wel op een reeks vragen die hij ontving over uiteenlopende personen en bedrijven, waarvan de meesten niet aan bod komen in het verhaal dat De Standaard publiceerde. Deze tekst werd vertaald uit het Engels, het originele document staat onderaan.

Reactie Kassim Tajideen:

‘Wegens lopende en vroegere procedures kan ik helaas geen gedetailleerde antwoorden op uw vragen geven. Ik zou echter de volgende verklaring willen afleggen om enkele van de door u aan de orde gestelde kwesties te verduidelijken.

In de eerste plaats wil ik benadrukken dat ik tegen geweld ben en dat ik op geen enkele wijze een politieke partij financier, noch op enigerlei wijze bij een politieke partij betrokken ben. De uiteindelijk aanklachten tegen mij in de Amerikaanse procedure hadden geen betrekking op mijn betrokkenheid bij terrorisme, en dit is ook nooit bewezen.

Ik heb altijd volgehouden dat mijn vermelding als zogenaamde SDGT ongepast was, en dat ik nooit financiering of enige andere steun heb verleend aan een terroristische organisatie of aan Hezbollah.

Ten tweede was mijn vrijlating, zoals uit Amerikaanse rechtbankdocumenten blijkt, uitsluitend een geval van ‘compassionate release’, en geen onderdeel van een bredere deal of gevangenenruil. Zowel de Amerikaanse regering als ikzelf hebben dit herhaaldelijk verklaard, maar toch blijft dit een aanhoudend gerucht.

Ten derde heb ik tijdens mijn juridische worstelingen in de Verenigde Staten veel te lijden gehad van het door elkaar halen van feiten en personen, en ik heb daar hier nog steeds last van. Er lijkt veel door elkaar gehaald te worden in de informatie die u hebt verzameld en in de redenering die wordt gebruikt om die informatie op een bepaalde manier te contextualiseren.

Zo worden veel van de verschillende personen en bedrijven die u in uw vragen hebt genoemd lukraak met elkaar in verband gebracht en op hun beurt voorgesteld als een en dezelfde entiteit die naar verluidt verantwoordelijk zou zijn voor bepaalde handelingen. Door deze vermenging worden al deze personen en ondernemingen in een negatief daglicht gesteld. Als gevolg van deze vermenging wordt een onjuist beeld geschetst.

Vergeet niet dat sommige van deze bedrijven en personen door de regering van de Verenigde Staten aan een nauwgezet onderzoek werden onderworpen, maar dat slechts tegen een minderheid van deze bedrijven en personen actie werd ondernomen wegens ontduiking van sancties, aanklachten en/of Amerikaanse sancties. Ondernemingen en personen die niet aan Amerikaanse sancties zijn onderworpen, worden door de Amerikaanse regering effectief vrijgesproken, wat hen legitieme ondernemingen of legitieme individuen met legitieme transacties maakt. Als legitieme personen en bedrijven legitieme transacties verrichten, zou er geen vraagteken mogen zijn.

Bovendien kan ik niet spreken voor de transacties van deze bedrijven en personen, maar ik vind het wel verbazingwekkend dat geen enkele poging is ondernomen om de legitimiteit van de transacties te onderzoeken. Daar heb ik ook vaak last van gehad. In plaats daarvan lijkt het te volstaan dat de transacties rond deze bedrijven en personen lukraak in verband worden gebracht met op zichzelf staande gebeurtenissen en partijen om van hen een negatief beeld van te krijgen.’

Reactie by De Standaard

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig