‘Maak coronapas voor gevaccineerden negen maanden geldig’
  Foto:  AFP

De Europese Commissie raadt alle lidstaten aan om de coronapas op dezelfde manier te blijven behandelen. Anders dreigt chaos voor reizigers.

Het Europees ‘vaccinpaspoort’ is in de ogen van de Europese Commissie een van de grote succesverhalen tijdens de pandemie, omdat het toeliet om sinds de zomer zonder veel problemen binnen de EU te reizen. Doordat ook landen buiten de EU al verbonden zijn met het Europese systeem, zijn al 650 miljoen certificaten afgeleverd. Het certificaat laat zien of iemand gevaccineerd, genezen of negatief getest is.

Maar met de vierde golf dreigt die coherentie weg te vallen doordat verschillende regeringen eigen maatregelen overwegen. Zo dringt Griekenland aan op een geldigheidsduur van de coronapas van zes maanden na de tweede prik, Frankrijk denkt aan zeven maanden en Italië aan negen maanden. ‘Er is een risico dat verschillende benaderingen het vertrouwen in het systeem én het vrij verkeer zullen ondergraven’, zei Europees Commissaris Didier Reynders.

Om dat te vermijden, formuleert de Commissie een reeks aanbevelingen aan de lidstaten. Omdat het virus hardnekkiger is dan gedacht, zal het gebruik van de coronapas verlengd worden: normaal liep het eind juni 2022 af.

Organisatie

De Commissie stelt voor dat de coronapas voor volledig gevaccineerden geldig blijft tot negen maanden na de tweede prik. Hoe komt ze aan die termijn? Volgens Reynders daalt de bescherming van de vaccins volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap na zes maanden; de drie maanden extra moeten de lidstaten toelaten de toediening van de derde prik tijdig te organiseren, zodat iedereen vlot kan blijven reizen. Die zogenaamde ‘booster’ kan volgens Reynders al gedownload worden op de app.

Na die negen maanden zullen de certificaten van gevaccineerden niet langer erkend worden als ze geen derde prik gekregen hebben.

Negatieve test

Omdat vrij verkeer een fundamenteel recht is, kunnen ook niet-gevaccineerden blijven reizen als ze een negatieve test kunnen voorleggen. Maar die personen kunnen eventueel wel aan een quarantaine onderworpen worden. De Commissie dringt er wel op aan dat voor kinderen onder de 6 jaar geen enkele beperking zou gelden; voor jongeren tot 12 jaar zou hetzelfde gelden, tenzij ze uit een donkerrode zone komen. Want de Europese kleurenkaart blijft in gebruik.

De aanbevelingen zijn niet bindend. Daarom blijft het risico bestaan dat de lidstaten in gespreide slagorde zullen optreden. ‘De lidstaten moeten er zich nu snel over buigen’, zei Reynders. ‘We stellen voor dat ze op 10 januari 2022 van kracht worden.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig