‘Zes maanden voorwaardelijk is een bijzonder strenge straf, zeker als we weten van waar we komen’. Dat zegt Michaël Verhaeghe, de advocaat van tv-maker Bart De Pauw na de veroordeling voor belaging en elektronische overlast van zijn cliënt. ‘Ik blijf ervan overtuigd dat deze zaak niet voor de rechtbank had moeten komen.’

Verhaeghe wees er op een korte persconferentie herhaaldelijk op dat De Pauw voor de meeste klachten is vrijgesproken. Ook de feiten waar hij wel voor veroordeeld is, zijn volgens de raadsman niet van die aard om een straf van zes maanden te rechtvaardigen. ‘Bij Liesa Naert heeft hij een keer aan de deur gestaan. De zaak tegen mevrouw Perquy staat los van #Metoo, het ging om een uit de hand gelopen geschil tussen zakenpartners. En de zaak van mevrouw Talloen ging over een incident uit 2007, tien jaar voor het uitbreken van wat men de zaak-De Pauw is gaan noemen.’

Zo komt Verhaeghe tot de slotsom van ‘acht vrijspraken op een totaal van dertien. Of twaalf, want de zaak tegen (voormalig zakenpartner) Perquy staat hier los van. Voor elektronische overlast is het zelfs, als we Perquy buiten beschouwing laten, een volledige vrijspraak.’

Verhaeghe geeft wel toe dat het voor Ella-June Henrard en Ellen Lloyd ‘bijzonder lastig’ moet geweest zijn. ‘Bart heeft een inschattingsfout gemaakt. Hij heeft zich daar al op de zitting uitgebreid en overtuigend voor geëxcuseerd. Ik lees in het vonnis ook dat die excuses in rekening zijn genomen bij het bepalen van de strafmaat. Dan vind ik zes maanden voorwaardelijk toch een bijzonder zware straf.’

De advocaat wees er ook nadrukkelijk op dat er een vrijspraak is in de zaak over Maaike Cafmeyer ‘waar de zaak bij de VRT mee begonnen is’. Voor het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen had Verhaeghe een sneer in petto. Die heeft volgens hem een ‘kwalijke en activistische rol’ gespeeld. ‘Hun vorderingen zijn onontvankelijk, in gewone mensentaal: die is van tafel geveegd.’

Voor Verhaeghe is de conclusie dan ook dat het gaat om ‘heel oude feiten. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Bart de rekening betaalt voor de veranderende tijdgeest, voor de slinger die volledig naar de andere kant is doorgeslagen.’

Het is nog onduidelijk of er beroep wordt aangetekend tegen de beslissing. De advocaat wil nu alles laten ‘bezinken en zien wat eventueel de volgende stappen zijn’.

‘Gevoel van erkenning overweegt’

Christine Mussche, advocate van de slachtoffers, zei in een eerdere reactie al dat het feit dat De Pauw niet over de hele lijn is veroordeeld te maken heeft met twijfel. ‘Bij de vrouwen overweegt het gevoel van erkenning door de veroordeling en de hoop dat er geen nieuwe slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag van De Pauw zullen volgen.’

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig