Sciensano: ‘Bijna 30 procent van niet-gevaccineerden twijfelt over vaccinatie’
 Twijfel over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin wordt het vaakst aangestipt als reden om zich niet te laten vaccineren. Foto: ap

Uit de achtste covid-19-gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat één op vijf volwassenen niet gevaccineerd is. Opvallend daarbij is dat bijna 30 procent daarvan nog twijfelt over het wel dan niet vaccineren. Daarnaast ziet Sciensano een opmerkelijk verbetering in ons leven op het vlak van sociale contacten en welzijn.

Met de covid-19-gezondheidsenquête peilt Sciensano naar de gevolgen van de coronavirusepidemie. In deze editie keek het gezondheidsinstituut onder andere naar vaccinatie, impact van de crisis op verschillende levensdomeinen, sociale gezondheid en mentale gezondheid. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de achtste enquête werd afgenomen bij 17.347 mensen tussen 5 en 18 oktober, net voor de vierde golf in ons land.

Uit de enquête blijkt dat op het moment van de bevraging één op vijf volwassenen niet gevaccineerd was. Het gaat hier vooral om mensen die zich niet wensen te laten vaccineren (65 procent van de niet-gevaccineerden) of om mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren (29 procent). Twijfel over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin wordt het vaakst aangestipt als reden om zich niet te laten vaccineren. Zes op tien Belgen geven ook aan dat ons land zo snel mogelijk coronavaccins moet doneren aan ontwikkelingslanden.

Impact op ons dagelijks leven

Dit keer gaven de enquêtedeelnemers ook aan minder negatieve impact te ondervinden van de crisis op de verschillende aspecten van hun leven, met uitzondering van het inkomen. ‘Niettemin blijft de crisis inhakken op de mogelijkheden voor reizen of vakantie en op het sociale leven van de bevolking’, schrijft Sciensano. ‘Hoewel dit percentage duidelijk gedaald is in vergelijking met vorige enquêtes, geeft nog 45 procent van de volwassenen aan dat de coronacrisis een duidelijke impact heeft op hun toekomstperspectieven.’ Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de bevraging werd afgenomen voordat de laatste maatregelen van kracht werden.

Sociale en mentale gezondheid

In vergelijking met de vorige enquêtes lieten de deelnemers aan deze achtste enquête een merkelijke verbetering in hun leven optekenen op het vlak van hun sociale contacten en welzijn. ‘Ze hadden ook minder vaak last van geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie. Hierbij willen we wel wijzen op de betere epidemische situatie en de minder ingrijpende maatregelen die van kracht waren op het moment van de bevraging, in vergelijking met de voorgaande winter en de huidige situatie.’

19 procent van de volwassenen is ontevreden over zijn sociale contacten. ‘Dit is een opmerkelijke verbetering in vergelijking met de resultaten van de vorige enquêtes, maar het percentage ligt nog steeds hoger dan in pre-covid-tijden.’ In vergelijking met december 2020 is het percentage personen dat ontevreden is met hun leven aanzienlijk gedaald, van 32 procent tot 14 procent in oktober 2021. Jongeren tussen 18 en 29 jaar vinden het vaakst dat hun leven onbevredigend is (19 procent), maar ook hier is er sprake van een dalende trend.

In oktober 2021 kampte 15 procent van de volwassenen met een depressie en 16 procent met een angststoornis. Die percentages liggen lager dan in december 2020 (20 procent depressie en 23 procent angststoornis), en ze zijn vergelijkbaar met de resultaten van het vorige onderzoek in juni 2021.

Het percentage mensen met geestelijke gezondheidsproblemen is echter nog steeds hoger dan in 2018, voor de coronacrisis. Zoals in elk van de vorige enquêtes is geconstateerd, zijn jongvolwassenen en vrouwen psychologisch het meest kwetsbaar.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig