KBC neemt geld uit coronapot, terwijl vierde golf toeslaat
Johan Thijs, ceo KBC Groep 

KBC Groep wist in het derde kwartaal haar nettowinst te stutten door eerder aangelegde provisies voor de coronacrisis terug te nemen. De vierde golf leidt niet tot onrust bij de bankverzekeraar.

De banksector is dit jaar op de beurs een van de grote winnaars. De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Vorig jaar stond de winstgevendheid van de sector zwaar onder druk, omdat banken massaal buffers aanlegden om mogelijke kredietverliezen op te vangen. Terzelfdertijd mochten ze nauwelijks dividenden uitkeren.

Dit jaar draaien de banken massaal de kredietvoorzieningen terug, waardoor de corona-stroppenpot nu een bron van winst is. Bovendien kunnen ze opnieuw dividenden uitkeren, inclusief het opgespaarde dividend van het vorige boekjaar.

En dat zorgt ook bij KBC Groep, die vanochtend haar resultaten bekendmaakte, voor een bijzonder effect. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar boekte KBC Groep een nettowinst van bijna 2 miljard euro, over dezelfde periode vorig jaar was dat slechts 0,9 miljard.

Terugtocht uit Ierland

Afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 601 miljoen, een daling. Dat lag aan de aftocht van KBC Groep uit Ierland, de bank trekt zich volledig terug uit die markt. KBC Groep lijkt zich beter te voelen op zijn Belgische thuismarkt en in Centraal-Europa, waar het zich recent nog in Bulgarije versterkte in de verzekeringsmarkt en in de Slovaakse banksector met de OTP Banka Slovensko.

De terugtocht uit Ierland kostte afgelopen kwartaal 0,3 miljard, maar de coronapot bracht soelaas. KBC nam voor 260 miljoen aan collectieve waardeverminderingen terug. Het gaat er dus van uit dat die verliezen zich nooit zullen manifesteren.

De terugname komt op het moment dat de vierde coronagolf toeslaat. Die golf leidt vooralsnog niet tot grote onrust bij banken, hoewel een aantal sectoren onder druk staan. De evenementensector incasseert alweer klappen en de hotel- en luchtvaartsector wachten nog af of en hoe zakenreizen zullen doorgaan. Maar voorlopig lijkt de vierde golf meer een probleem van de ziekenhuizen dan van de banken.

KBC Groep heeft vooral het voordeel dat het zowel inzake activiteiten (bankieren, beleggen, verzekeren) goed gespreid is en bovendien ook een belangrijke geografische spreiding kent. Naast België is KBC actief in vier landen in Centraal-Europa: Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. De groep trok zich jaren geleden al terug uit Slovenïe en Polen en recent uit Ierland. Bulgarije kwam er dan weer bij.

Inflatie

Voor de banken is het ook uitkijken hoe de rentecurve zich zal ontwikkelen. Banken verdienen geld door spaargeld om te zetten in kredieten. Hoe groter de winstmarge die ze daarop kunnen nemen, hoe groter de rentewinst. De rente maar ook de rentecurve (die het verschil aangeeft tussen korte en lange rente) wordt momenteel beïnvloed door de opgelopen inflatie.

Banken die overtollige liquiditeiten parkeren bij de Europese Centrale Bank (ECB) betalen daarop nog altijd een strafrente. Anderzijds rekenen ze ook strafrente aan bij grote klanten die geld bij hen parkeren. KBC weet voor een stukje de Europese strafrente te ontwijken door geld te parkeren bij de Tsjechische centrale bank, die de rentevoeten op korte termijn flink verhoogd heeft. De ECB zei recent dat het erg onwaarschijnlijk is dat ze komend jaar de rente optrekt. Hardnekkige inflatie die steeds meer producten en diensten duurder maakt, kan daar de stoorzender zijn. Een stijging van de rente zou goed nieuws zijn voor de banken.

Johan Thijs, ceo van KBC, wijst er ook op dat de lage rente in combinatie met oplopende inflatie als gevolg heeft dat heel wat klanten meer gaan beleggen en aandelenfondsen kopen. KBC verdient daarop commissies.

Belangrijke dividendbetalers

KBC keert op 17 november een dividend uit van 3 euro per aandeel. Het betreft een opgespaard dividend van 2 euro over het boekjaar 2020 plus een tussentijds dividend van 1 euro over het lopend boekjaar. Banken hebben zich dit jaar opnieuw ontpopt tot belangrijke dividendbetalers.

Correctie op 12 november 2021. Oorspronkelijk werd verkeerdelijk vermeld dat OTP Banka Slovensko een Sloveense bank is, in plaats van een in Slovakije.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig