Nooit kozen meer jongeren voor studierichting in gezondheidszorg
  Foto:  Tim Dirven

Meer en meer jongeren kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding. Vooral verpleegkunde zit in de lift.

In de gezondheidsopleidingen bedraagt de globale stijging 2,7 procent, tot 20.234 studenten in de bacheloropleidingen aan de hoge scholen. Specifiek voor verpleegkunde, wat ook het grootste knelpuntberoep is, is er een globale stijging met 2,4 procent. In totaal zijn er 15.297 studenten in de verpleegkunde, bacheloropleidingen en hoger beroepsonderwijs (HBO5) samengeteld. Dat rapporteert het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Hij noemt de cijfers ‘hoopvol’.

Het zijn vooral de zogenaamde generatiestudenten - de studenten die net van de middelbare school komen - die weer meer voor verpleegkunde kiezen. Hun aantal is in deze richting met 7 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In de welzijnsopleidingen (zoals sociaal werk) is er wel een lichte daling met 2,2 procent, maar zijn er nog steeds 16.610 studenten in opleiding.

Naast de stijging van de generatiestudenten, is ook de zijinstroom toegenomen. Mensen met een heel diverse achtergrond of leeftijd kiezen toch voor een job in de zorg. In het totaal bieden de verschillende projecten van het intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten dit jaar aan 771 kandidaten de mogelijkheid om een opleiding te volgen met een of andere vorm van ondersteuning. Het gaat om opleidingen tot zorgkundige of verpleegkundige.

Meer vacatures

‘Het is goed dat jongere en oudere mensen kiezen voor zorgberoepen, en al zeker voor verpleegkunde of zorgkunde gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zich daar vooral situeren. Maar ook de organisatie van de zorg vraagt, gezien de krappe arbeidsmarkt, de nodige aandacht en innovatie’, zegt zorgambassadeur Lon Holtzer.

Die krapte op de arbeidsmarkt neemt nog niet af, integendeel. ‘Door investeringen in de gezondheidszorg zijn het aantal vacatures toegenomen. Daar komt nog bij dat de bevolking ouder wordt en de geneeskunde beter. Mensen leven langer, ook als ze ziek zijn, en dus is er meer zorg nodig. Het is dus een stap in de goede richting dat het aantal studenten stijgt, maar de problemen zijn nog niet van de baan’, aldus Holtzer.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig