Interfederaal akkoord blijft uit op COP26: ‘een schande’
Philippe Henry (Ecolo) en Zuhal Demir (N-VA) in 2019.   Foto:  Belga

Dinsdag werd duidelijk dat het federale niveau en de deelstaten het tijdens de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow niet eens zullen raken over de verdeling van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ecolo relativeert, andere Franstalige partijen maken zich kwaad. ‘Een pijnlijke mislukking voor België.’

Normaal gesproken zouden de verschillende ministers van de deelstaten dinsdagmiddag overleg plegen over de verdeling van de klimaatinspanningen die België dient te leveren in het kader van het Europees ‘Fit for 55’-programma. Het overleg wordt nu uitgesteld naar later deze week.

Philippe Henry: ‘Diepe kloof tussen ambities’

‘De technische discussies worden voortgezet met als doelstelling om nog dit jaar onder Waals voorzitterschap een sterk politiek akkoord te bereiken’, stelde de Waalse minister van Klimaat, Philippe Henry. Volgens de Ecolo-minister liggen de verschillende standpunten nog te ver uit elkaar. België moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47 procent verminderen. Het Vlaamse Klimaatplan, dat vorige week werd gepresenteerd, mikt op een vermindering met 40 procent.

Henry, die de interfederale commissie voorzit, stelt vast dat het ‘ondanks de geleverde inspanningen onmogelijk is om op korte termijn een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te bereiken’. ‘Ondanks enkele vorderingen, gaapt er nog een te diepe kloof tussen de ambities van de verschillende partijen’, aldus nog de minister.

Volgens covoorzitter Rajae Maouane gaat het er vooral om dat er uiteindelijk een goed akkoord wordt bereikt. Een akkoord ‘dat de engagementen respecteert, dat ambitieus is op klimaatvlak en evenwichtig is, zodat de andere regio’s niet betalen voor het gebrek aan ambitie van Vlaanderen’, reageerde Maouane in Glasgow.

Paul Magnette: ‘Mislukking Belgisch klimaatakkoord is een schande’

De Franstalige groenen, die ook de bevoegde ministers op federaal niveau en in Brussel leveren, maken geen probleem van het uitblijven van een interfederaal klimaatakkoord. Andere partijen sparen intussen hun kritiek niet.

PS-voorzitter Paul Magnette noemde het uitstel dinsdag op Twitter ‘een schande’. ‘De bevoegde ministers moeten zich herpakken. Mooie speeches dienen tot niets. Er zijn resultaten nodig! België, dat reeds een zware tol betaalde door de klimaatontregeling, kan het zich niet permitteren om te falen’, stelt Magnette.

CdH spreekt van een ‘pijnlijke mislukking voor België’. ‘Vier klimaatministers in zo’n klein land, dat zijn er drie te veel’, klinkt het bij PVDA/PTB. Voormalig federaal minister Marie-Christine Marghem stelt dan weer dat Henry er niet in slaagt de ‘voorwaarden voor een akkoord’ te creëren.