België wil leider in waterstof worden: ‘Wat goed is voor het klimaat, is goed voor iedereen’
  Foto:  Dieter Telemans

De federale ministerraad keurt een eigen waterstofstrategie goed, die inzet op import en de vergroening van de zware industrie.

Tegen 2030 wil België 3 tot 6 TWh aan groene waterstof (gemaakt met wind en zon) en andere hernieuwbare molecules invoeren, tegen 2050 moet dat groeien naar 100 tot 165 TWh. Zo staat het in de waterstofstrategie die de federale regering heeft goedgekeurd. Ter vergelijking. Het primaire energieverbruik in ons land (olie, gas, hernieuwbaar, uranium,...) bedroeg in 2019 ongeveer 580 TWh.

Die hernieuwbare moleculen, naast waterstof ook ammoniak, methanol of methaan, zijn nodig om de omslag naar 100 procent hernieuwbare energie te maken en klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken. Dat kunnen we niet op eigen houtje, als klein land met een hoog energieverbruik.

Voordeel groene waterstof

Het voordeel van groene waterstof is voor de federale regering dat die overal gemaakt kan worden waar er veel wind of zon is. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft daarover een partnerschap afgesloten met Oman. Op termijn zou België minder afhankelijk daardoor worden van landen die geopolitiek gevoelig zijn, of die van hun machtspositie misbruik maken om druk te zetten op ons land.

De waterstof is bedoeld voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart. Om duurzamer te worden hebben die waterstof nodig. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de waterstof in te zetten voor gewone wagens of voor verwarming van huizen. Daar is de overschakeling op elektriciteit een betere oplossing.

‘We moeten nu beginnen’

Verscheidene bedrijven en instituten in ons land zijn al bezig met waterstof, of het nu gaat om concrete projecten of om innovatie. Er zijn al plannen voor de aanleg van 100 tot 160 kilometer aan pijpleiding voor het vervoer van waterstof, zegt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Die moeten tegen 2026 worden gebouwd, deels met Europese relancemiddelen.

‘Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof een reële bijdrage levert in 2030, moeten we nu beginnen’, zegt Van der Straeten. ‘Wat goed is voor het klimaat is goed voor bedrijven en goed voor iedereen.’ Volgens studies kan waterstof in België 1,1 miljard aan meerwaarde creëren tegen 2030, tot 1,8 miljoen ton CO2 besparen en 10.000 jobs creëren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig