Verbod op ‘majesteitsschennis’ is in strijd met vrije meningsuiting, oordeelt Grondwettelijk Hof
Netjes is het niet, maar het beledigen van de koning is niet langer strafbaar.  Foto:  BELGA

Het Grondwettelijk Hof veegt het Belgische verbod op ‘majesteitsschennis’ van tafel. Het arrest kwam er nadat België een Spaanse rapper weigerde uit te leveren.

In België gold het beledigen van de koning nog altijd als een misdrijf. Daar komt nu verandering in. Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat de wet van 6 april 1847 ‘tot bestraffing van de beleedigingen aan den Koning’ in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. De straffen zijn bovendien niet min: wie de koning beledigt, riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar. ‘De reputatie van de Koning wordt ruimer beschermd dan die van andere personen’, argumenteert het Hof nog, en dat ‘beantwoordt niet aan een dwingende maatschappelijke behoefte’. Kortom: de strafmaat is onredelijk hoog.

Exit het verbod op ‘majesteitsschennis’ dus? Dat hebben we te danken aan een Spaanse rapper. Josep Arenas Beltrán werd in Spanje veroordeeld tot drieënhalf jaar cel voor onder meer majesteitsschennis en vluchtte in 2018 naar ons land. In Spanje is het verbod nog springlevend. De Belgische rechtbanken weigerden zijn uitlevering. Over het verbod op majesteitsschennis twijfelde de rechter. Aan het Grondwettelijk Hof stelde hij de vraag of het verbod nog grondwettig is. Als antwoord op die vraag heeft het Hof nu dit historische arrest gepubliceerd.

Wet nog niet geschrapt

Het arrest is in lijn met de internationale rechtspraak. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), Europa’s hoogste mensenrechtenwaakhond, oordeelde al dat het koninklijk of staatshoofdelijk privilege in strijd is met de vrije meningsuiting. Dat leidde in Frankrijk al tot het schrappen van het verbod op het beledigen van Napoleon III en in Duitsland tot het schrappen van het verbod op belediging van bevriende staatshoofden in Duitsland.

In de praktijk zullen rechters zich in ons land, als gevolg van dit arrest, niet meer beroepen op de eeuwenoude wet. Toch kan de wet nog niet geschrapt worden uit het wetboek. N-VA werkte al aan een wetsvoorstel om het verbod te schrappen. In een reactie aan deze krant laat N-VA-parlementslid Peter Buysrogge weten dat ze hun voorstel, na dit arrest, versneld willen behandeld zien.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in