Vakbonden dreigen met staking in verzekeringssector
  Foto:  Tom Palmaers

De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de verzekeringssector. Die kan ingaan vanaf 8 november. Ze zijn ontevreden over de loonvoorstellen voor komend jaar.

De vakbonden zeggen dat de sociale partners in de verzekeringssector gisteren zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan als gevolg van de blijvende weigering van Assuralia (werkgeversfederatie van de Belgische verzekeraars) om in te gaan ‘op tal van pertinente vragen van de vakbonden’. Die gaan over de toekenning van een coronapremie van 500 euro, de toekenning van 0,4 procent loonsverhoging boven op de index, grotere garanties op correcte arbeidsvoorwaarden in geval van telewerken en opleidingsafspraken.

De verzekeringssector wil niet verder gaan dan een coronapremie van 250 euro en ziet geen ruimte voor een loonsverhoging boven op de loonsverhogingen ingevolge de oplopende inflatie.

Vic Van Kerrebroeck en Philippe Samek (sectorverantwoordelijken ACV Puls/CNE) hekelen de beperkte loonsverhogingen die zouden afsteken tegen de winst die de sector afgelopen jaar haalde. ‘Als we kijken naar de doelstelling van de coronapremie, met name werknemers belonen in bedrijven en sectoren die in 2020 goed gepresteerd hebben, vinden wij het onaanvaardbaar dat de verzekeraars hierop niet willen ingaan. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de sector vorig jaar een nettowinst van 2,8 miljard euro haalde of een toename met een kwart.’ Dat was te danken aan de sterk gedaalde schadelast ten gevolge van de covidpandemie.

Telewerk en opleiding

De vertegenwoordigers van BBTK-Setca, Valerie Van Walleghem en Dorine Cordy, zijn ontevreden dat telewerk een moeilijk punt blijft. ‘In een aantal bedrijven werden hierover al in onderling overleg afspraken gemaakt. Maar niet overal. Wij wensen garanties dat er écht overleg plaatsvindt over dit thema. Eenzijdige zaken via een policy opleggen over de hoofden van de werknemers heen, kan niet.’

In het persbericht wijst de liberale vakbond via Thibaut Montjardin erop dat Assuralia de opleidingsrechten van de werknemers onvoldoende ernstig neemt. Er bestaat al sinds 2018 een wettelijke verplichting om de opleidingsrechten van werknemers te versterken. Wij stellen vast dat zelfs nu, drie jaar later, Assuralia blijft weigeren deze correct na te leven.’

De bonden zeggen dat vanaf 8 november acties gevoerd kunnen worden. Ook in de banksector lopen de gesprekken over een nieuw loonakkoord moeizaam. Vanochtend vond overleg plaats tussen de vakbonden en Febelfin, de sectorfederatie. De bonden wachten nu eerst de reactie van Febelfin af.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig