Gemeente Zwijndrecht stelt 3M in gebreke: ‘Onze inwoners worden gegijzeld’
Zwijndrecht stuurt een ingebrekestelling naar 3M.  Foto:  ISOPIX

Na de Vlaamse regering stelt nu ook de gemeente Zwijndrecht 3M in gebreke voor de volledige kost van de sanering van vervuilde gebieden en de medische kosten van inwoners.

De vraag komt er naar aanleiding van de resultaten van het bloedonderzoek onder 796 inwoners, waaruit bleek dat meer dan de helft alarmerende waarden PFOS in hun bloed had. De toestroom van ongeruste reacties was overweldigend. ‘De vraag binnen de bevolking is dermate groot en de ongerustheid is van die aard dat we dat soort eisen moeten stellen’, zegt Steven Vervaet, Schepen van Leefmilieu (Groen). ‘De maat is vol, onze inwoners worden gegijzeld.’

Het college denkt aan de terugbetaling van PFOS-testen voor alle inwoners, maar ook van herhuisvestingen en de kosten van bodemonderzoeken bij verbouwingen die worden stopgezet nadat blijkt dat er te veel PFOS in de grond zit. ‘De lijst stopt niet.’

De gemeente raadt aan om individuele dossiers bij te houden om deze kosten later op 3M te kunnen verhalen.

• Lees ook: Interview | ‘Onschuldige mensen moeten niet opdraaien voor kosten van vervuiling’

Maar hoe deze verhaling in zijn werk kan gaan, is nog niet duidelijk: terwijl het gerechtelijk onderzoek loopt tegen 3M, kunnen mensen zelf een klacht indienen bij het parket of de politie, of ze kunnen zich burgerlijke partij stellen. Dat laatste gaat de gemeente Zwijndrecht nu doen, ook om inzage te verkrijgen in het dossier en de procedure, zegt Erika Rentmeesters, advocate van de gemeente.

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir liet eerder weten niet te zullen communiceren over het onderzoek. ‘In belang van een oplossing voor de Vlaamse gemeenschap, gaan we een strikte vertrouwelijkheid hanteren over de inhoud van de gesprekken’, klonk het.

Op die gevoelige informatie wilt Zwijndrecht niet langer wachten. ‘Laat ons zeggen dat we best voor onszelf spreken. We moeten zeker zijn dat het goed komt’, zegt Vervaet.

3M: ‘Huidige activiteiten niet verantwoordelijk voor PFOS in bloedstalen’

Intussen moet 3M volgens de veiligheidsmaatregel die Demir instelde vandaag, donderdag, uitsluitsel geven over hoeveel PFAS het bedrijf uitstoot. Maar daar denkt het kabinet pas morgen meer duidelijkheid rond te hebben. ‘In tegenstelling tot Vlaanderen kiest het gemeentebestuur niet voor veiligheidsmaatregelen aan het adres van 3M, maar we zijn tevreden dat het gemeentebestuur na al die maanden ook handelt en in de voetsporen treedt van de Vlaamse regering. Op dat vlak zijn we bondgenoten in de strijd tegen 3M. Uiteraard zullen we contact leggen om beide ingebrekestellingen op elkaar af te stemmen.’

Die resultaten laat 3M vandaag al wel weten in een reactie aan de pers. Het bedrijf zegt dat de luchtemissies van haar huidige activiteiten niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van PFOS in de bloedstalen. ‘Het (zelfs tijdelijk) stilleggen van de activiteiten van 3M zou niemand ten goede komen: banen komen in gevaar, het voltooien van het Oosterweel-project komt in gevaar, vitale industriële bedrijven kunnen niet meer bediend worden’, zegt het. ‘Wij kijken uit naar een productieve dialoog’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig