Al 2,16 miljard schade door watersnood
Pepinster na de watersnood.  Foto:  Nattida-Jayne Kanyachalao

Na de zware overstromingen van half juli zijn 71.746 schadedossiers ingediend bij de Belgische verzekeringsmaatschappijen, voor een totaalbedrag van 2,16 miljard euro. De verzekeringsfederatie Assuralia belooft dat de getroffenen kunnen rekenen op een volledige schadevergoeding.

De verzekeraars hebben kort na de ramp akkoorden gesloten met de drie gewestelijke overheden om te garanderen dat de getroffen verzekerden op een volledige vergoeding van hun schade mogen rekenen. De sector heeft zijn ‘normale’ tussenkomstplafond verdubbeld en het Waals Gewest heeft, via een renteloze lening van de verzekeringssector, een enveloppe van 1 miljard euro vrijgemaakt voor de financiering van het Rampenfonds.

Die steun is broodnodig, want er zijn al meer dan 71.000 schadedossiers geregistreerd bij de verzekeringsmaatschappijen. De overgrote meerderheid daarvan slaat op schade aan woningen of handelszaken (bijna 64.000), maar het gaat ook om 6.600 beschadigde voertuigen. Het zwaartepunt van de ramp lag in Wallonië en dat is ook merkbaar in de schadecijfers. Wallonië telt 62.440 schadedossiers, gevolgd door Vlaanderen met 7.902 dossiers en de Brusselse regio met 1.404 dossiers. Het gaat om cijfers op datum van 30 september.

In totaal is de verzekerde schade al opgelopen tot 2,16 miljard euro, waarvan het grootste deel (2,07 miljard euro) betrekking heeft op Wallonië. Voor Vlaanderen gaat het om 74 miljoen euro en voor Brussel om 19 miljoen euro.

Volgens Assuralia is de grootste schadeclaim voor inwoners van de stad Luik (208 miljoen euro). Voor de zwaar getroffen maar kleinere gemeenten als Trooz en Pepinster gaat het om respectievelijk 128 miljoen en 93 miljoen aan schade. In Vlaanderen is de gemeente Voeren de koploper met ruim 4 miljoen euro aan waterschade.

Hein Lannoy, de ceo van Assuralia, roept overheden, burgers en bedrijven op om meer te investeren in preventie. ‘We moeten nadenken over onze manier van bouwen, over de gebruikte materialen en over de plaatsen waar we bouwen. Passende controlemaatregelen kunnen hierbij helpen. Een samenwerking tussen de (her)verzekeringssector en de overheden moet er ook voor zorgen dat het voor de particulieren en de bedrijven betaalbaar blijft om risico’s te verzekeren.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig