VN-onderzoek: jongeren willen strenger klimaatbeleid
Foto: Kristof Vadino

Jongeren onder de 18 zien de klimaatverandering als een groter gevaar dan volwassenen dat doen. Ze staan aanmerkelijk positiever tegenover over maatregelen om die tegen te gaan, zegt het VN-Ontwikkelingsprogramma op basis van een groot onderzoek.

Samen met de universiteit van Oxford ondervroeg het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) bijna 700.000 inwoners uit de twintig grootste economieën van de wereld (G20), onder wie ruim 300.000 jongeren.

In de meeste G20-landen is het verschil van mening tussen volwassenen en jongeren aanzienlijk. Jongeren geven een duidelijk signaal aan wereldleiders dat die meer moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan, stelt het UNDP.

In de onderzochte G20-landen was gemiddeld 65 procent van de volwassenen van mening dat klimaatverandering een wereldwijde noodsituatie is. De perceptie van een noodsituatie was hoger bij jongeren onder de 18 jaar, namelijk 70 procent. ‘Dit wijst op een brede publieke steun voor de leiders om dringend actie te ondernemen en hun klimaatambities uit te voeren’, staat in het rapport.

‘De G20 is niet alleen verantwoordelijk voor ongeveer 75 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies, maar is ook verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van het wereldwijde bbp (bruto binnenlands product van alle landen samen, red.).’ ‘Deze groep landen bevindt zich dus in een unieke positie en kan de strijd tegen klimaatverandering aanzienlijk beïnvloeden.’

Gevolgen van extreem weer

De meest populaire klimaatmaatregelen onder jongeren zijn de bescherming van bossen (59 procent), het gebruik van wind- en zonne-energie (57 procent) en klimaatvriendelijke landbouw (57 procent). Onder volwassenen scoren die maatregelen 3 tot 4 procentpunt slechter.

Ook verwachten jongeren veel van betaalbare verzekeringen tegen de gevolgen van extreem weer en van elektrische auto’s en fietsen. Het verschil bedraagt hier 5 procentpunt met volwassenen.

Bekijk hier het volledige rapport.

Eind deze maand begint in het Schotse Glasgow de klimaattop COP26.