Vlaamse werkgevers en vakbonden pleiten voor verplichte renovatie na aankoop woning
Themabeeld. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Alleen nog verwarmen met warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen na aankoop en 1 miljoen elektrische auto’s op de weg. In een rapport besteld door klimaatminister Zuhal Demir pleiten de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor een groene omslag.

De regering-Jambon zit eind volgende week samen over een aanscherping van de Vlaamse klimaatambities. Om de politieke discussie te voeden, vroeg minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) advies aan onder meer de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv), het sociaal overlegorgaan waar werkgevers en vakbonden in samenzitten.

Zij schuiven drie ‘klimaatkleppers’ naar voren: drie verregaande maatregelen om de Vlaamse uitstoot in één klap fors te verlagen. ‘Het beleid moet dwingender’, klinkt het. ‘In plaats van vrijblijvende premies moet de focus verschuiven naar regels en verplichtingen.’ Dat is namelijk nodig als Vlaanderen de Europese doelstelling wil halen om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen. ‘Versnellen is de boodschap voor het Vlaams klimaatbeleid’, wordt benadrukt in het advies.

Drie speerpunten

De renovatieplicht na aankoop van kantoorgebouwen wil de Serv ook uitbreiden naar woningen. Ze pleiten voor collectieve renovatieprojecten waarbij hele wijken in één keer klimaatvriendelijker worden gemaakt. Daarbij dient geïnvesteerd te worden in 200.000 extra sociale woningen om de meest kwetsbare groepen niet uit de boot te laten vallen. Voor kwetsbare gezinnen moet in een premie voorzien worden om de renovatieplicht betaalbaar te houden.

Een ander speerpunt in het advies zijn groene warmtepompen. Dit moet Vlaanderen toestaan om snel af te stappen van stookolie en aardgas voor het verwarmen van gebouwen. De regering moet hiervoor de energiefiscaliteit hervormen, zodat warmtepompen financieel voordelig worden. De warmtepompen kunnen dan geïnstalleerd worden op bepaalde sleutelmomenten, zoals wanneer de verwarmingsketel vervangen dient te worden, bij nieuwbouw en na verkoop.

Elektrische auto’s moeten dominant worden op de weg, klinkt het nog. De huidige Vlaamse ambities mikken op 500.000 elektrische voertuigen tegen 2030, maar dat moeten er volgens de Serv één miljoen worden. Deze omslag moet wel vergezeld worden van de uitbouw van de infrastructuur, met voldoende publieke en semi-publieke laadpalen. De Serv stelt daarbij voor om de Vlaamse verkeersbelasting als hefboom te gebruiken en daarin volop de kaart te trekken van emissievrije auto’s. Ook de slimme kilometerheffing wordt door de Serv opnieuw op tafel gelegd.

Volgende week komen de maatregelen op tafel bij de Vlaamse regering. Vlaams parlementslid Chris Steenwegen (Groen) doet een oproep naar de Vlaamse regering en minister Demir ‘om op de geplande klimaattop van de Vlaamse regering dringend het roer om te gooien en werk te maken van de voorstellen die de Serv doet.’