Storm Aurore is niet ongemerkt over ons land getrokken. In Antwerpen kreeg de brandweer meer dan 80 oproepen. In Brussel werden meer dan 23 tussenkomsten uitgevoerd. Het ging vooral om omgewaaide bomen. Een deel van de tribune van de Bosuil in Deurne kwam op het veld terecht.

Antwerpen is nog niet verlost van storm Aurore. Door springtij in combinatie met het stormweer wordt er hoogwater voorspeld op de Schelde. Vanaf 15 uur tot ongeveer 18 uur worden de waterkeringspoorten in Antwerpen afgesloten. De stad vraagt daarom om je auto te verplaatsen, mocht je die daar geparkeerd hebben. Ook de veerdienst Sint-Anna zal rond 16 uur mogelijk hinder ondervinden.

De Bosuil in Deurne krijgt na de doortocht van Aurore te maken met opkuiswerken. Het dak van tribune 1 is deels weggeblazen en op het veld terechtgekomen. ‘Alles is onder controle’, klinkt het geruststellend bij Antwerp. ‘Het zag er erger uit dan het was.’

Op de Frankrijklei in het centrum van de stad is een stelling gedeeltelijk omgewaaid, waardoor er hinder ontstond voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden.

Hinder op het spoor

Ook elders in het land liet Aurore zich voelen. In het Oost-Vlaamse Leeuwergem en Everbeek bijvoorbeeld, waar bomen ontworteld werden. De Brusselse brandweer heeft afgelopen nacht 23 tussenkomsten uitgevoerd vanwege de hevige windstoten en regenbuien die storm Aurore met zich meebracht. Het ging om veertien ontwortelde bomen, twee ondergelopen straten en zeven voorwerpen die een gevaar betekenden.

De Lijn liet weten dat de dienstverlening verstoord is in het noorden van Antwerpen. Op het spoor is er vooral hinder op de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam. In Luxemburg was het spoorverkeer een tijdje stilgelegd door omgevallen bomen op het spoor. Reizigers wordt aangeraden om vooraf het traject te checken op de app van de openbare vervoersmaatschappij.

1722 blijft actief

De FOD Binnenlandse Zaken heeft door het voorspelde slechte weer tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig