Antwerpse gemeenteraad brengt geen duidelijkheid over schepenambt voor Schiltz
Foto: BELGA

In Antwerpen is het nog steeds niet duidelijk of de coalitie tussen N-VA, Vooruit en Open VLD volgend jaar zal standhouden. Het zogenaamde ultimatum van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verstreek maandag zonder gevolg en de kwestie ging ook in de gemeenteraad niet opgemerkt voorbij. ‘Als voorzitter van deze gemeenteraad ben ik de behoeder van rechtsgeldige aktes’, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De Wever wees er zondag in De Zevende Dag op Eén al op dat alleen de naam van huidig Open VLD-raadslid Erica Caluwaerts vermeld staat op de aktes over de geplande opvolging van Open VLD-schepen Claude Marinower.

De Wever suggereert dus dat er geen voordrachtsakte voor Willem-Frederik Schiltz, die bovendien ook geen gemeenteraadslid is, is. Schiltz werd wel door Open VLD naar voren geschoven als tweede liberale schepen vanaf 2022. ‘Ieder van jullie kan die aktes nalezen’, verwees De Wever er ook tijdens de gemeenteraadszitting naar. ‘Daar staan einddata op van bepaalde mandaten, daar staan begindata op. Daar staan de namen op van diegenen die stoppen en van diegenen die beginnen.’

• Open VLD onder druk in Antwerps stadsbestuur

Handtekeningen verzamelen

Of alles ook effectief wordt uitgevoerd zoals op de aktes staat, is volgens De Wever ‘het prerogatief van deze raad’, wierp hij de gemeenteraad voor. ‘Wie schepen wil worden, moet voldoende handtekeningen krijgen uit de raad.’ Kandidaat-schepenen moeten 28 handtekeningen van raadsleden verzamelen. Schiltz zal dat in dit geval zelf moeten doen door eerst een zitje in de gemeenteraad te veroveren. Met slechts één ander liberaal raadslid zal het voor Schiltz niet makkelijk worden om de handtekeningen te vinden.

‘En als ik een tip mag geven: als je al een akte hebt getekend, teken dan geen nieuwe, of je kan gaan. Diegene die schepen wordt, is diegene die de akte kan laten zien op het moment waarop hij of zij ze moet laten zien’, aldus nog De Wever.

Toch waarschijnlijk

Maar de kans dat Schiltz begin volgend jaar schepen wordt in Antwerpen, is groter dan wordt gesuggereerd. In januari 2019 stapte Philippe De Backer (Open VLD) om privéredenen uit de politiek. Daarop kon eerste opvolgster Erica Caluwaerts de gemeenteraad vervroegd binnenstappen. Vermits Open VLD vanaf januari 2022 een derde schepenambt zou krijgen, werd haar voordrachtsakte door de andere coalitiepartijen meteen getekend. Dat maakt het waarschijnlijk dat Open VLD twee schepenen houdt in de coalitie.

Het maakt de positie van Marinower van cruciaal belang voor Schiltz. Als hij begin volgend jaar beslist om te vertrekken, moet hij in principe vervangen worden. Schiltz volgt hem dan op in de gemeenteraad en wordt zo de enige kanshebber op het vrijgekomen schepenambt. Zonder onderhandelingen kan dat niet zo maar worden geschrapt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig