Minister Somers trekt erkenning Antwerpse moskee De Koepel in
Foto: Imagedesk / Sarah Van den Elsken

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft de erkenning van de Antwerpse moskee De Koepel ingetrokken. Volgens Somers weigert de moskee om transparantie te verschaffen en leeft ze de administratieve verplichtingen niet na.

Het dossier van De Koepel sleept al langer aan. De moskee werd in 2011 door de Vlaamse regering erkend. Maar begin dit jaar stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat de moskee haar erkenningsverplichtingen niet nakomt.

Volgens minister Somers is dat ook duidelijk. ‘Er is nog nooit een jaarrekening neergelegd. Nog nooit een meerjarenplan ingediend. Er is zelfs niet geweten wie in het bestuur zetelt en wie de imam is. Dan is de intrekking van de erkenning het logische gevolg’, zegt Somers.

‘Met De Koepel was er geen constructieve relatie, zelfs geen contact. In maart is de moskee dan ook op mijn vraag officieel in gebreke gesteld en hebben we hen aangemaand om zich in regel te stellen. De Koepel heeft hier zelfs niet op gereageerd, wat veelzeggend is’, aldus de minister. ‘Toen hebben wij de opheffingsprocedure opgestart, ook daarop kwam geen reactie’, legt hij uit.

Tweede moskee

Na adviezen van de stad en de provincie heeft minister Somers daarom maandag beslist de erkenning van de moskee in te trekken. Na de Pakistaanse moskee in Antwerpen is De Koepel de tweede moskee die deze legislatuur haar erkenning verliest.

De procedure tot intrekking van de erkenning werd voor de zomer al opgestart en gebeurde dus nog op basis van het huidige decreet. Het nieuwe erkenningsdecreet werd al goedgekeurd in de commissie en wordt woensdag naar alle waarschijnlijkheid definitief goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dankzij het nieuwe decreet zullen voor het eerst sinds 2017 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig