Elke Belg krijgt digitale portefeuille tegen 2023
Mathieu Michel. Foto: Bart Dewaele

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) wil alle digitale contacten van de verschillende overheden met de burger op elkaar afstemmen. Het platform ‘Smart Nation’ moet in 2023 resulteren in een makkelijke en efficiënte digitale portefeuille voor elke Belg.

De digitale portefeuille zal in eerste instantie onder meer de digitale handtekening, de identiteitskaart, het rijbewijs, het trouwboekje en eventuele visa bevatten, verklaarde staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) aan de krant Het Belang van Limburg.

Het gaat volgens Michel om een app op de smartphone waarmee iedereen zich kan legitimeren. Er zullen ook een verbeterde e-box voor overheidscommunicatie en een e-loket in verwerkt zitten. Bovendien zal de portefeuille duidelijk maken wat de overheden in dit land precies weten over de burger.

Administratie als hulp

De staatssecretaris beschikt over een digitaal ministerie met 70 medewerkers, dat zich over het project zal buigen, en 50 miljoen euro plus middelen uit andere digitale projecten. Hijzelf ziet die investering snel renderen: ‘Er bestaan 1.200 federale websites, en de federale overheid spendeert jaarlijks 1 miljard euro aan haar digitale beleid. Door meer eenvormigheid en het wegwerken van overlappingen moeten die kosten naar beneden.’

‘Meer ambitie en meer samenwerking met een betere digitale dienstverlening naar de burger, dat is het opzet van Smart Nation’, verklaart hij. ‘Mensen mogen administratie niet langer als een last ervaren, maar als een hulp waarop ze fier zijn.’

Mathieu Michel is de broer van Europees president Charles Michel en de zoon van voormalig vicepremier Louis Michel. Een jaar geleden haalde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hem onverwacht uit de Waals-Brabantse provincieraad om de functie van staatssecretaris op zich te nemen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig