‘#WijGrijpenIn’ moet vooral jongeren en jongvolwassenen motiveren om op te treden wanneer ze seksueel grensoverschrijdend gedrag opmerken. Het expertisecentrum geeft hen ook tips om dat op een effectieve manier te doen.

Ben je getuige van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Denk dan aan de ‘vijf A’s’, zegt Sensoa in een nieuwe campagne: anderen betrekken, afleiden, afzonder, aanspreken, aanwezig blijven. Als deel van de campagne hebben enkele bekende en minder bekende Vlamingen in filmpjes getuigd over hun ervaringen, onder wie Gloria Monserez en lgbt-activist Senne Misplon.

Volgens het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid blijkt uit focusgroepgesprekken dat weliswaar 90 procent van de 16- tot 26-jarigen het belangrijk vindt om in te grijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook dat 40 procent niet weet hoe dat te doen. De gedeelde verantwoordelijkheid tussen omstanders, sociale druk en het gevoel zelf gevaar te lopen zijn enkele van de geciteerde struikelblokken. Het expertisecentrum distilleerde daarom de meest effectieve methodes daartoe uit internationale wetenschappelijke literatuur, handig samengevat als de ‘vijf A’s’.

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag valt nooit goed te keuren’, vult Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan. ‘Wanneer je hiervan getuige bent, is het belangrijk dat je weet op welke manier je best kan ingrijpen. Niet evident, maar wel noodzakelijk.’

Sensoa stelt nog dat omstanders zowel gedrag kunnen stopzetten of escalatie vermijden, als slachtoffers ondersteuning bieden en bijdragen aan sociale verandering.

Vier jaar MeToo

De campagne loopt via radiospots en sociale media en Sensoa zal trainingen verzorgen voor professionals, die dan op hun beurt vormingen kunnen geven aan jongeren en jongvolwassenen. Ze komt er net voor de vierde verjaardag van de eerste MeToo-tweet, waarmee de Amerikaanse actrice Alyssa Milano op 15 oktober 2017 de wereldwijde beweging op gang trok.

Met #WijGrijpenIn brengt Sensoa in zekere zin een vervolg op de campagne ‘Is ‘t oké!?’, die ging over de vraag wat nu precies wel of niet als grensoverschrijdend kan worden aanzien.

De vijf A’s 

  • Anderen betrekken: de hulp van anderen inroepen, zoals andere omstanders of iemand met autoriteit
  • Afleiding creëren: de aandacht weghalen van de gebeurtenis en op jou richten
  • Afzonderen: het slachtoffer fysiek uit de situatie halen
  • Aanspreken: de dader en/of het slachtoffer aanspreken
  • Aanwezig blijven: heb je het gevoel niet veilig te kunnen ingrijpen, de situatie in het oog houden en achteraf het slachtoffer ondersteuning bieden.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in