FAQ - De Grote Shift
Foto: BELGA

We hebben de meestgestelde vragen over De Grote Shift voor u op een rij gezet.

Waarom kozen we voor deze vijf domeinen?

We focussen op vier sectoren waar de klimaatuitdaging bijzonder groot is: industrie/energie, transport, voeding/landbouw en financiën. Als orgelpunt confronteren we de politiek met de vraag welke grote stappen zij de komende maanden en jaren zullen zetten. In dat laatste debat wordt gefocust op energie, de grote renovatie-opgave, landbouw, mobiliteit en economie. Ook faire transitie komt aan bod.

Waarom nodigden we deze bedrijven en politici uit?

De debatten zijn opgesplitst per thema. We roepen de bedrijven ter verantwoording die voor de grootste uitdaging staan om hun productieproces, energievoorziening of businessmodel koolstofneutraal te maken. Vandaar een line-up met de vier grootste industriële vervuilers van ons land, vier grote transporttakken, essentiële spelers in de keten ‘from farm to fork’, en vier belangrijke financiële instellingen. In het slotdebat komen ministers aan bod die essentiële hefbomen in handen hebben om de klimaatdoelstellingen voor ons land te halen.

Waarom staan er vooral mannen op het podium?

We kozen ervoor de ceo’s of directieleden uit te dagen van de bedrijven en banken die voor de grootste klimaatuitdaging staan. Ceo’s, omdat de transitie tot het hart van de bedrijfsvoering en niet langer een kwestie is van de duurzaamheidsafdeling. Die keuze verklaart het gebrek aan diversiteit op het podium. De directiekamers van de grote bedrijven ogen nu eenmaal nog altijd zeer mannelijk. Voor het politieke panel viel de keuze op ministers die belangrijke hefbomen in handen hebben. Dat daar vooral vrouwen staan, illustreert de betere genderbalans in de politiek.

Waarom zitten er geen middenveldorganisaties in de panels?

We roepen de politieke en economische macht ter verantwoording. Dat opzet willen we zuiver houden. Middenveldorganisaties staan zelf niet op het podium, maar de verzuchtingen uit de samenleving worden wel vertolkt door de moderator en door een podiumredactie die de vragen uit het publiek terugkoppelt. Bij elk debat is er ook een expert die de uitdaging schetst en optreedt als factchecker. Sowieso biedt De Standaard in de krant veel ruimte aan het middenveld en de kritische stemmen in de klimaatdiscussie, zowel op de redactionele pagina’s als op Opinie.

Kan ik vragen stellen aan het panel?

Dat kan zeker. Twee redacteurs van De Standaard kanaliseren tijdens het debat de vragen uit het publiek, zowel van de mensen in de zaal als thuis. De debatten worden live gestreamd, iedereen die wil kan meevolgen via onze website en via de Facebookpagina van De Standaard. De pertinente vragen die interessant zijn voor het debat, worden teruggekoppeld naar het panel.

Vragen stellen kan via degroteshift@standaard.be of per sms naar het nummer 0486 78 63 29 (betalend: max. € 0,6/sms).