Akkoord over energiefactuur focust op kwetsbare gezinnen
Themabeeld. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Wie recht heeft op het sociaal tarief, zal daarbovenop ook een korting van 80 euro op de elektriciteitsfactuur ontvangen.

Uiterlijk tegen morgen wil de federale regering een akkoord klaar hebben rond de begroting. Over de energiefactuur is er nu al zo goed als overeenstemming. Zo wordt het uitgebreide sociaal tarief, waar nu 1 miljoen gezinnen recht op hebben, verlengd. Alleen over de duurtijd wordt nog gediscussieerd.

Daarbovenop komt er ook nog een bijkomende eenmalige korting van 80 euro minimum, eveneens voor mensen die recht hebben op het sociaal tarief. Op die manier kan de maatregel snel worden ingevoerd en wordt hij toch gefocust op de groepen die de tegemoetkoming het meest nodig hebben. Andere voorstellen - een cheque voor iedereen, een tegemoetkoming voor lagere inkomstengroepen - lagen moeilijk omdat ze veel meer kostten of technisch niet snel haalbaar waren. De twee maatregelen rond het sociaal tarief samen, zouden de consument die in aanmerking komt, een voordeel tot 720 euro per jaar opleveren. Daarnaast krijgen de OCMW’s ook een budget voor mensen die net geen recht hebben op het sociaal tarief.

14 vragen en antwoorden over de energiecrisis

Ook de aangekondigde omzetting van de heffing voor windenergie op zee naar een accijns, een voorstel uitgewerkt door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Fnanciën Vincent Van Peteghem (CD&V) komt er. Dat moet alle gezinnen blijvend een voordeel opleveren van dertig tot vijftig euro per jaar. De maatregel zorgt er ook voor dat de federale lasten in de energiefactuur niet verder kunnen stijgen door de komst van nieuwe windparken. Op termijn is zelfs een taxshift mogelijk van accijnzen op elektriciteit naar accijnzen op gas.

De federale regering wil ook ‘oneerlijke praktijken’ aanpakken. Leveranciers zullen hun voorschotfactuur niet zonder toestemming eenzijdig, dus zonder toestemming van de consument, kunnen verhogen.

Het pakket maatregelen kost meer dan 700 miljoen euro voor 2021 en 2022, anderhalve keer de extra BTW-inkomsten door de stijgende energieprijzen.

Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) over het energieakkoord:

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig