‘Diepe belediging van God’: pikante video in kathedraal van Toledo doet stof opwaaien

De aartsbisschop van Toledo is misnoegd omdat een Spaanse rapper een pikante videoclip heeft opgenomen in de beroemde kathedraal van Toledo. Nochtans had de rapper toestemming.

Voor de videoclip van zijn nummer Ateo (atheïst, red.) trok de Spaanse rapper C Tangana naar de dertiende-eeuwse kathedraal van Toledo. Op de beelden is te zien hoe hij daar wellustig danst met de Argentijnse zangeres Nathy Peluso.

Vrijwel meteen na het verschijnen van de video volgde de kritiek. Hoe kon het dat zo’n pikante video op die locatie werd opgenomen? Op sociale media vragen katholieken om de kathedraal in ere te herstellen, zo schrijft El Mundo. Priester Feliz GM Bartolomé vindt dat de video God diep beledigt en waardigheid van de Kerk aantast.

‘Diepe belediging van God’: pikante video in kathedraal van Toledo doet stof opwaaien

De deken van de kathedraal, Juan Miguel Ferrer Grenesche, verdedigde de opname. Volgens hem vertelt het nummer het verhaal van een bekering door menselijke liefde. ‘Ik was een atheïst, maar nu geloof ik, want een wonder als jij moet uit de hemel komen’, zo citeert hij uit de tekst.

‘De video gebruikt weliswaar een provocerende beeldtaal, maar hij tast het geloof niet aan’, stelt hij. De bedoeling was om in dialoog met de hedendaagse cultuur te gaan en zo misschien ook jongeren opnieuw warm te maken voor de Kerk. ‘Het spijt ons dat sommigen daardoor van streek zijn. Aan wie we gekwetst hebben, vragen we vergiffenis.’

De aartsbisschop van Toledo is minder toegeeflijk. Hij betreurt wat er gebeurd is en was niet op de hoogte. ‘We vragen vergiffenis aan de gelovigen die zich terecht gekwetst voelen door dit ongepast gebruik van een heilige plaats.’

Het aartsbisdom gaat de procedures herbekijken ‘opdat zoiets nooit meer kan gebeuren’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig