Kandidaat-kopers laten aanschaf woning massaal uitstellen
Foto: Jimmy Kets

De geplande aanpassing van de registratierechten leidt tot een stormloop bij de notarissen. Die vragen meer duidelijkheid van de Vlaamse regering.

De aankondiging van de Vlaamse regering dat ze de registratierechten binnenkort zal aanpassen, veroorzaakt veel zenuwachtigheid bij kandidaat-kopers. Bij de aankoop van een enige en eigen woning worden de registratierechten verminderd van 6 naar 3 procent. Daartegenover staat dat de registratierechten bij de aankoop van andere onroerende aankopen (zoals tweede woningen) verhogen van 10 naar 12 procent. Dat heeft nu al gevolgen.

‘Sinds de aankondiging staat bij zowat alle notarissen in Vlaanderen de telefoon roodgloeiend’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van ­Notaris.be. ‘We worden overspoeld met vragen. Behalve vragen om het nieuws over de ­aangepaste registratierechten te bevestigen, krijgen we ook vragen om lopende aankoopdossiers ­ofwel te versnellen, ofwel te ver­tragen.’

Maximaal vier maanden

Kandidaat-kopers van een tweede verblijf en van investeringsgoederen, zoals een appartement of een garage om te verhuren, behoren tot de eerste categorie. ‘Veel kopers vragen ons om de aankoopprocedure te versnellen en de akte nog voor 31 december te verlijden (wat in de praktijk wil zeggen dat de notaris de volledige authentieke akte hardop voorleest aan alle betrokkenen, red.). Als dat voor 1 januari gebeurt, betalen ze 2 procent minder registratierechten. Op een huurappartement van 300.000 euro is dat een besparing van 6.000 euro.’

Maar de omgekeerde beweging komt wellicht nog vaker voor. ‘Mensen die net een enige en ­eigen woning hebben gekocht, vragen ons massaal om het verlijden van de akte uit te stellen tot na 1 januari, om zo gebruik te kunnen maken van de verlaagde registratierechten.’ Zo’n uitstel is wettelijk beperkt tot maximaal vier maanden na het afsluiten van het compromis.

Op straat

Dat alles brengt volgens de notarissen tal van praktische problemen mee. ‘Er wordt op dit moment massaal geschoven met agenda’s van kopers, verkopers, banken en notarissen, met alle complicaties van dien’, zegt Van Opstal. ‘In extreme gevallen dreigen sommige mensen op straat te belanden. Ze hebben hun appartement al opgezegd en moeten nu langer wachten voor de akte wordt verleden en ze de sleutel krijgen. Ook eerdere afspraken met aannemers voor werken aan de nieuwe woning komen daardoor in het gedrang. Notarissen proberen daarin te bemiddelen waar nodig.’

Maar ook banken doen soms moeilijk. ‘Het kredietaanbod van de banken is beperkt in de tijd. Als de aankoop van een eerste woning plots moet worden uitgesteld, zijn lang niet alle banken soepel in de verlenging ervan. Sommige banken eisen een nieuwe krediet­aanvraag, wat extra kosten meebrengt.’

De notarissen vragen daarom dringend meer duidelijkheid van de Vlaamse regering. ‘Er zijn nog veel vragen die we niet kunnen ­beantwoorden. En het einde van het jaar komt snel dichterbij.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig