Vandenbroucke wil ook werkmogelijkheden voor langdurig zieken opnemen in ziekteattest
Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid (Vooruit) Foto: belga

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat het ziekteattest ook kan aangeven hoe een langdurig zieke nog aan de slag kan gaan. Dat verklaarde hij vandaag in de Kamercommissie Sociale Zaken na een reeks mondelinge vragen.

‘De regering heeft beslist dat er, net zoals voor ambtenaren, een elektronisch systeem voor werknemers komt, dat het ziekteattest, opgesteld door een huisarts, digitaal toegankelijk maakt’, zegt de woordvoerder van Vandenbroucke aan De Standaard. ‘In een eerste fase zullen enkel mutualiteiten, en dus de arbeidsgeneesheer, toegang hebben tot dit systeem.’

In een tweede fase zullen ook werkgevers gebruik kunnen maken van dit systeem. In tegenstelling tot de mutualiteiten krijgen werkgevers alleen informatie over de duur van de arbeidsongeschiktheid, maar niet over de aard van de ziekte.

Werkmogelijkheden op ziekteattest

In de Kamercommissie Sociale Zaken verklaarde Vandenbroucke vandaag dat hij nog verder wil gaan. Wanneer een langdurig zieke bij de huisarts op consultatie gaat, kan de betrokken arts al aftoetsen op welke manier de zieke nog tewerkgesteld kan worden.

Alleen mag die informatie volgens de huidige regelgeving niet op het ziekteattest verschijnen. Vandenbroucke wil dat dit verandert. ‘We moeten opletten dat we huisartsen niet overbelasten, en als we extra informatie vragen, dan moet daar ook echt iets mee gebeuren. We zijn bezig om het bestaande ziekteattest aan te passen, om buiten de verplichte informatie, het ook mogelijk te maken, dat niet-verplichte info, zoals over het werk, opgenomen wordt.’

‘Geen ‘fitnote’

Vandenbroucke ziet dit voorstel echter niet als de invoering van een ‘fitnote’, een idee dat eerder gelanceerd werd door de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘De fitnote is een uitstekend concept, maar ik wil geen nieuw attest invoeren’, aldus Vandenbroucke.

Hij wil dit concept wel vertalen naar een volledig proces dat inzet op een elektronisch ziekteattest, een quick scan (een korte vragenlijst) over de situatie van de arbeidsongeschikte, een snellere verwerking van de informatie en meer contacten met de arbeidsgeneesheer. ‘We willen mensen op positieve manier weer aan de slag brengen, niet repressief.’

Of een ziekteattest kan aangeven hoe een werknemer aan de slag kan gaan, is nog niet beslist. Tijdens het begrotingsconclaaf van dit weekend valt de beslissing binnen de regering.

Half miljoen langdurig zieken

Eind september was een audit van het Rekenhof vernietigend voor de begeleiding van langdurig zieken. België stevent langzamerhand af op een half miljoen langdurig zieken. Voor minister Vandenbroucke bevestigde dit dat ‘een omslag in het beleid noodzakelijk is’. In een eerste stap stelde hij onder meer voor om zestig ‘terug naar werk’-coördinatoren, ook wel terugkeercoaches genoemd, aan te werven.

Correctie 08/10/2021: ziektebriefje is vervangen door ziekteattest.

Degressieve tewerkstelling
Vandenbroucke zei ook nog dat een onderzoek naar degressieve tewerkstelling mogelijk moet zijn. Concreet moet iemand zijn werktijden kunnen afbouwen, terwijl bijvoorbeeld iemand een medische behandeling volgt. ‘Zo voorkomen we dat iemand volledig uit de boot valt. We moeten af van het binair denken’, aldus Vandenbroucke.

Werkgevers moeten ook vroeger doorgeven wanneer iemand arbeidsongeschikt is. Vaak gebeurt dit pas wanneer de periode voor het gewaarborgd loon verstreken is.

Er komen ook terugnaarwerkfiches die huisartsen moeten adviseren over wanneer, hoe en waarom een persoon kan gere-integreerd worden en naar een terugkeercoach of arbeidsarts kan gaan.
Ten slotte wijst Vandenbroucke op de ‘belangrijke’ rol van de gewesten die ‘misschien ambitieuzer moeten zijn dan vandaag’. Maar ook zijn drie collega-ministers, verantwoordelijk voor werk, ambtenarenzaken en zelfstandigen hebben hun verantwoordelijkheid, geeft hij aan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig