28 miljoen euro definitief verloren na geflopt informatiseringsproject
Foto: BELGAIMAGE

De eerste poging om justitie te digitaliseren kostte 28 miljoen euro, maar mislukte. Twintig jaar later is de rechtszaak onbeslist afgesloten.

In 2001 lanceerde de toenmalige regering het plan om Justitie in één klap volledig te digitaliseren. De Amerikaanse multinational Unisys kreeg het project ‘Phenix’ toegewezen, maar dat mislukte. De toepassingen werkten simpelweg niet. Na verschillende ingebrekestellingen verbrak toenmalig ­minister van Justitie Laurette ­Onkelinx (PS) in 2007 het contract van 12 miljoen euro.

Tussen 2001 en 2004, toen de vergoedingen werden opgeschort, betaalde de staat 9,3 miljoen euro aan Unisys. Een maand na de contractverbreking daagde België Unisys voor de rechter. Behalve een ­terugbetaling vroeg ons land ook een schadevergoeding voor alle verloren werkuren en voor de opgelopen vertraging. Tegen die Bel­gische eis van in totaal 28 miljoen euro stelde Unisys een tegenclaim van 18,5 miljoen euro in voor contractverbreking en imagoschade.

In 2009 stelde het Rekenhof dat ook de Belgische staat fouten maakte in het dossier. Na een regeringswissel bleef het erg stil rond het proces. De Belgische staat diende maar geen conclusies in bij de rechtbank. In 2013 probeerde ­minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) de zaak te ­reanimeren. In 2016 waren de conclusies er nog altijd niet. De staat zou een procedurefout boven het hoofd gehangen hebben omdat de identiteit van de klagende staats­instantie gewijzigd was door de staatshervorming. Door de stilstand was dat niet gemeld aan ­Unisys.

Achterstand nog voelbaar

Nu is de rechtszaak dood en begraven. België en Unisys deden in onderling overleg afstand van hun vordering, wat bekrachtigd werd door een vonnis van de rechtbank op 21 april 2020, meldde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Het feit raakt nu pas bekend, na een parlementaire vraag van Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Daardoor is de 28 miljoen euro definitief verloren. De erelonen van de Belgische advocaat liepen in die vijftien jaar op tot 298.648 euro.

Unisys kreeg later nog informatiseringsopdrachten van de FOD Financiën en de douane, die evenmin goed afliepen. Met Financiën werd een minnelijke schikking getroffen waarbij beide partijen ­elkaar dezelfde beperkte schadevergoeding betaalden. Door de stroef lopende informatiseringsprojecten loopt Justitie tot vandaag digitaal achter. Van Quickenborne belooft beterschap.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig